Har du skolebarn? Da bør du vite hvem denne kvinnen er.

Dagens førsteklassinger kan takke Anne Sethne for en kreativ og lystbetont skolehverdag.

SykkelGunnar på tvers av USA:

Bli kjent med den lille byen der en katt er ordfører og politikk tabu


Til toppen