• Tina Strømner Larsen synes de to kvinnene som er dømt for drapet på broren Hans Rickard Strømner, fikk alt for mild straff. FOTO: Tom A. Kolstad

Hvorfor behandles kvinner mildere?

Alle er like for loven, alle skal straffes likt. Bortsett fra kvinner.

salesposter