Hvorfor er kvinner mer borte fra jobben enn menn?

Kvinner har over 70 prosent høyere sykefravær enn menn. Biolog Terje Bongard mener menn er bedre rustet for å lykkes i prestasjonssamfunnet.

salesposter