• Else Sonja Andersen (74) er en av dem som slapp å leve resten av livet som dement. FOTO: STEIN J. BJØRGE

Nå husker hun alt

En enkel operasjon, og Else Sonja Andersen var ikke dement lenger. Flere tusen kan helbredes – nesten ingen får tilbudet.

salesposter