Ny stasjonsby på Storo

Grefsen stasjon og Storo T-banestasjon blir knutepunkt for en ny stasjonsby med over 900 boliger.

T-banestasjoner i Oslo Sporveier er med på å drive frem fortetning av boliger og næringsvirksomhet. Og nå står et gammelt gods-, lager- og industriområde på platået mellom Grefsen stasjon og Storo T-banestasjon for tur. Med prosjektet Stasjonsbyen vil selskapet Grefsen Utvikling AS skrive et nytt kapittel i urbaniseringshistorien og forvandle tomten til et frodig og grønt boligområde.

- For oss var det naturlig å kalle prosjektet Stasjonsbyen. Både fordi vi vil bringe noe nytt til området rundt historiske Grefsen stasjon, og fordi T-banestasjonen på Storo blir et knutepunkt for utviklingen av området, sier Tone Lindemark, daglig leder i Grefsen utvikling AS.

Mellom 900-1000 leiligheter er fordelt på rundt syv byggetrinn. Første byggetrinn vil bestå av fem hus. Mot Ringveien får bygningene i snitt syv etasjer, pluss en innrykket etasje. Et høyhus vil rage 42 meter, ellers blir det fire og fem etasjes bygninger.

Mangfold

I de første utbyggingsplanene stilte politikerne krav til flere fire- og femromsleiligheter. Nå legges det opp til 60 prosent av boligene har tre rom eller mer, og 15 prosent skal ha minimum fire rom.

- Grefsen og Storo ligger et stykke fra sentrum. Hva er målgruppen?

- I 1.byggetrinn på 230 leiligheter ønsker vi å favne flere målgrupper som ønsker å bo bynært med god kommunikasjon. Vi henvender oss til yngre mennesker, mer etablerte, barnefamilier og seniorer, derfor vil leilighetene få forskjellig profil. Vi skreddersyr tilbud til de forskjellige kundegruppene. For eksempel er unge boligsøkere ofte opptatt av finansiering og at man får råd til å kjøpe. Til denne gruppen kan det lages coole løsninger som tar liten plass. Minimumsstandard for boligene vil være parkett, fliser, heis og garasjeparkering, sier Tone Lindemark.

Utsikt

- Alle leiligheter er syd- og vestvendte. Flertallet av dem er gjennomgående med terrasser og balkong to sider. Og fra tredje etasje og oppover får beboerne også flott utsikt. Barnefamilier er tiltenkt de nederste leilighetene med lett adkomst til uteområdene. Vi vurderer et eget hus spesielt tilrettelagt for denne gruppen.

Vi er ikke kommet så lagt at vi laget prisliste, men boligene skal være konkurransedyktige. I dag ligger boligpriser i området på 30.000-37.000 kroner pr. kvadrater, opplyser hun.

«Godt naboskap» skal gå som en rød tråd gjennom hele prosjektet, med vekt på felles møtesteder for å øke trivselen. Husene får felles takterrasse, hvor det kan bygges storstue, kinorom eller bar - alt etter beboernes alder og interesser. Reguleringsplanen innbefatter også forslag om grendehus og næringsvirksomhet.

Todelt

Sivilarkitekt Trygve Lund hos Hille Melbye Arkitekter AS står for forslag til reguleringsplanen og er med i gruppen som prosjekterer første byggetrinn. Dette innebærer utvikling av en helt ny bydel i tilknytning til infrastruktur og Storo T-stasjon.

- Det at prosjektet har to vidt forskjellige sider, er veldig spesielt. Utfordringene har vært å forholde seg til trafikk-korridoren i øst med T-bane, jernbane og ringvei, og samtidig lage en struktur som gir best mulig utnyttelse av de gode solforholdene og den flotte utsikten, sier Lund.

Strategien er romslighet, åpenhet - og masse sol. Arkitektene har organisert bygningene rundt egne gårdsrom, som kan være med å skape tilhørighet. Gårdsrommene skal knyttes sammen med gangvei. I forbindelse med grøntanlegget, planlegges en fireavdelings barnehage. Den vil få et spesielt stort uteareal, som skal kunne brukes som ballplass av beboere utenom åpningstid.

Oppgradering

Stasjonsbyens fasade mot øst vil danne en byvegg for indreby. Veggen vil fremstå åpen, variert og som interessant byarkitektur med mye glass og karnappløsninger. På vestsiden planlegges en nord-sør turvei, som kommer til å gå som en grønn korridor fra Storo i nord mot Torshovdalen. Alt overflatevann kommer til å samles i renner og dammer og ledes langs turveien til et fordrøyningsbasseng, som skal sørge for at det bruker lang til på veien.

Positive signaler

Reguleringsforslaget var til offentlig ettersyn sommeren 2004. Sagene bydelsutvalg var da positivt innstilt til at området blir tatt i bruk til boligformål og funksjoner som gir offentlig tilgjenglighet. Man hadde imidlertid kommentarer til leilighetssammensetting, utnyttelse og byggehøyder, sikring av «stille side» for alle leiligheter, tilgjengelighet, barnehage- og skolebehov, dokumentasjon av lokkprosjekt, offentlig gang/sykkelforbindelse langs planområdets grense nord/syd, samt undergang eller bro, og bevaring av godsbygning.

Bydelsplanlegger Lars Ove Gidske i Bydel Sagene opplyser at bydelen ikke har gjennomgått de ulike alternativene som nå er oversendt til byrådsavdelingen, og at man derfor ikke kan uttale seg om dem. Bydelen har fått signaler om at det er gjort omfattende endringer. Han mener derfor at det vil være mer relevant å se hvordan disse planforslagene er i forhold til bydelens innvendinger fra 2004, enn utelukkende å se på bydelens høringsuttalelser. Bydelen skal ha møte med utbygger og Plan- og bygningsetaten 11. oktober.

Siste fra Bolig_old

PROSJEKTET

Beliggenhet: Platået mellom Storo og Sinsen fra Grefsenveien til Hans Nielsen Hauges gate i Oslo. Tomt: 37 500 kvm. Antall: 900-1000 leiligheter fordelt på antagelig syv byggetrinn, med 230 leiligheter i 1. byggetrinn. Størrelse: Ett til minimum fire roms leiligheter, fra 33-130 kvm. Prisantydning: 30 000-37 000 kroner pr. kvm. Prisnivå: Gjennomsnittspris i august i år var 30.400 kroner pr. kvm i bydel Nordre Aker. Byggherre: Grefsen Utvikling AS, som eies 50/50 av ROM eiendomsutvikling og Byggholt. Arkitekter for reguleringen: Hille Melbye Arkitekter AS. Landskapsarkitekt: Multiconsult 13-3, Helge Strand. 1. byggetrinn: Begynnelsen av 2006.

Flere bilder

Kortveggen av en blokk med endeleiligheter som har balkonger på to sider. FOTO: TRYGVE LUND HILLE MELBYE ARKITEKTER

- Her skal vi bygge boliger, sier Tone Lindemark og viser frem den 37.500 kvadratmeter store tomten mellom Grefsenveien og Hans Nielsen Hauges gate. FOTO: ØRN E BORGEN

Siste nytt