Seier for dyr i borettslag

Det kan bli flere hunder og katter i borettslag. Borettslag med regler mot dyrehold kan ikke uten videre nekte beboere å ha kjæledyr. Plager det ikke andre og du har gode grunner for å ha dyr, gir den nye husleieloven deg rett til det.


Nylig ga Husleietvistutvalget en hundeeier medhold i å beholde sin kjæledegge, en familiekjær flatcoated retriever.Saken dreier seg om en enslig forsørger med tre barn som anskaffet seg hund. Kvinnen ble bedt om å skille seg av med hunden. Det ville hun ikke, og ble sagt opp fordi hun hadde overtrådt husordensreglene og husleiekontrakten.Kvinnen arbeidet heltid og hadde barn i alderen 11 til 17 år. Familien hadde lenge ønsket seg hund. Det ville være sunt, ansvarsutviklende og gledelig for barna å få husdyr, mente moren. Barna ville slippe å komme hjem til tomt hus etter skoletid, en hund ville gi trygghetsfølelse når barna måtte være alene hjemme. Moren hadde også fått medisinsk anbefaling om å skaffe seg hund. Alle beboerne i oppgangen var kontaktet, ingen kom med protester. Likevel avslo styret søknaden om hundehold, de mente det ikke var tilstrekkelige grunner for familien til å holde hund.I Husleietvistutvalget fikk kvinnen medhold og kunne beholde så vel hund som bolig. Etter det Aftenposten kjenner til er dette den første saken om dyrehold i borettslag etter at den nye husleieloven trådte i kraft i januar 2000. Den viser at husleieloven står over Borettslagsloven.Fire av ti borettslag i Oslo har forbud mot kjæledyr, ifølge Forbrukerrapporten. Dommen bør få borettslag og sameier til å vurdere sine regler og praksis på nytt. Husleielovens bestemmelser gjelder ikke bare borettslag, men alle leieforhold.-Det hjelper ikke om det er vedtekter i borettslaget som forbyr hundehold. Hvis det er gode grunner for å ha dyr og det ikke er til ulempe for de øvrige beboerne f.eks. allergi, angst eller annet, kan forbudene settes til side. Det må mer til enn at en beboer bare har lyst på hund eller katt. Styret kan heller ikke avslå dyrehold fordi man er imot kjæledyr i huset, sier jurist og daglig leder av Husleietvistutvalget Kari Røren.Tidligere hadde ikke husleieloven spesielle regler for dyrehold. Det enkelte borettslag var suverent, og mange borettslag laget regler om forbud mot dyrehold generelt.-Denne saken berører grensene til privatlivets fred, spørsmålet er hvor mye et borettslag egentlig kan bestemme. Den nye Husleieloven legger opp til en mer smidig ordning knyttet til dyrehold, men vil til en viss grad være avhengig av skjønn. Enhver sak må vurderes konkret, sier forbrukeradvokat Ola Fæhn, han er oppnevnt som leietagernes representant i Husleie-tvistutvalget.Fæhn understreker at dommen foreløpig ikke er rettskraftig, den kan bli anket videre i rettssystemet.

Siste fra Bolig_old

Siste nytt