• Slik ble utsikten presentert i salgsprospektet.

    FOTO: Prestige Eiendomsmegling

  • Slik ser det ut etter byggingen av nye boligblokker på nabotomten.

    FOTO: Privat

Solgt med «spektakulær utsikt»

Men megler fortalte ikke at det kom tre boligblokker rett utenfor.

Nå er eiendomsmegler og selgere av boligen i Oslo tingrett dømt til å betale boligkjøperen 280.000 kroner i erstatning for tap av utsikt.

Det var i desember 2009 at kjøperen flyttet inn i sin nye leilighet i Grefsenkollen i Oslo. Han betalte 2,6 millioner kroner for leiligheten.

I boligens salgsprospekt sto det at det var «spektakulær utsikt», som blant annet inkluderte utsikt over byen og nærområdene og fjorden. Det sto følgende under «Reguleringsforhold»:

«Det kjennes ikke til endringsplaner av vesentlig betydning.»

Men det forelå allerede rammetillatelse til å bygge inntil 20 meter høye bygg på naboeiendommen.

Har du et boligtips? Kontakt oss.

Mistet utsikt

En måned etter at han hadde flyttet inn, oppdaget boligkjøperen at det ville bli bygget tre boligblokker på naboeiendommen rett over veien.

Leiligheten har dermed mistet utsikten over bybebyggelsen, og har kun noe utsikt over hustakene over fjorden og bebyggelsen helt vest i Oslo.

- Det er fremdeles bedre utsikt enn mange har, problemet er at det er vesentlig mindre utsikt enn forespeilet i prospektet og som kjøperen betalte for. Den reduserte utsikten utelukker nå det som var spesielt viktig for kjøperen, nemlig utsikten over lokalmiljøet, sier boligkjøperens advokat Håkon Ustaheim i Ro Sommernes advokatfirma.

Ifølge Ustaheim var utsikten til nærmiljøet og byen en helt avgjørende forutsetning for boligkjøpet.

- Han syntes i utgangspunktet leiligheten var altfor dyr, og hadde ikke kjøpt den hadde han visst det han vet i dag, sier Ustaheim og legger til:

- Det sier seg at slik boligmarkedet var i 2009 må det foreligge noen helt spesielle kvaliteter for at en toroms på vel 50 kvm utenfor bykjernen koster 2,6 millioner kroner. Da må den normalt ha spesielt fin beliggenhet ved sjøen eller unik utsikt.

Ustaheim sier kjøper er delvis fornøyd med erstatningsutbetalingen på 280.000 kroner pluss dekkede saksomkostninger på nær 240.000 kroner, men at dette ikke på langt nær dekker verdifallet.

Kraftig verdifall

I retten ble det vist til at en sammenlignbar leilighet i samme bygg, gikk for 15.000 kroner mindre pr. kvadratmeter i mai 2011, noe som innebærer et tap for kjøper på 800.000 kroner.

En oversikt over salg av leiligheter i første og andre etasje av leilighetsbygget, viser ifølge dommen et betydelig prisfall på leilighetene etter oppføring av blokkene på naboeiendommen.

En eiendomsmegler i Grefsen-området vurderte verdifallet til å være på rundt 400.000 kroner, og kjøperen valgte å legge erstatningskravet til dette beløpet.

Blir saken anket av motparten, vil kjøper ifølge advokaten motanke med et høyere krav som gjenspeiler det verdifallet prisstatistikk i tilsvarende leiligheter viser etter at bygging av boligblokkene ble kjent.

- Kjøper mener han var nøktern da han fremsatte et krav på 400.000 kroner og kan ikke se hvorfor retten har redusert beløpet. Basert på erfaringstall og sammenlignbare salg, mener kjøper å kunne sannsynliggjøre et langt høyere krav. Men fordi kjøper har fått medhold i hovedsak, og ønsker å legge saken bak seg, vil han kunne leve med resultatet om selger og megler ikke påanker dommen, sier Ustaheim.

- Klart uriktige opplysninger

Retten konkluderte med at markedsføringen av boligen ga klart uriktige opplysninger med hensyn til utsiktsforholdene ved eiendommen.

De la da vekt på at det ble opplyst om spektakulære utsiktsforhold samtidig som det ble opplyst om at det ikke forelå endringsplaner av vesentlig betydning.

Bortfallet av viktige deler av utsikten mener retten utgjør en mangel ved eiendommen, og at megleren opptrådte i strid med god meglerskikk, fordi han ga klart misvisende opplysninger om endringsplanene.

«Det sentrale er at tapet av utsikt var klart før prospektet ble utarbeidet, og at megler ville ha kjent til det om han hadde foretatt de undersøkelsene som med rimelighet må kunne forventes av ham ut fra signaler i terrenget og reguleringskartet», heter det i dommen.

De har derfor kommet til at verditapet av leiligheten kommer som en direkte følge av meglers uaktsomhet.

Vurderer anke

Megler Knut Wiig i Prestige Eiendomsmegling AS synes utfallet var veldig strengt.

- Foreløpig har jeg ingen annen kommentar enn at vi vurderer en anke, sier Wiig.

Også selgernes advokat sier de ennå ikke har tatt stilling til ankespørsmålet.

- Ta selv kontakt med kommunen

Fagdirektør Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet, håper erstatningsdommen er med på å disiplinere meglere som svarer feil eller er upresise om reguleringsforhold.

Hans inntrykk er at megler ofte svarer tvetydig i en visningssituasjon, ved spørsmål om det foreligger planer om endringer i nærområdet.

- Boligkjøpere bør være seg bevisste at det som i dag er et skogholdt eller en inviterende plen, allerede kan være vedtatt til utbygging i en eller annen grad, sier Bartholdsen.

Hans råd er å alltid få uttalelser om reguleringsplaner skriftlig fra megler. Men som denne saken viser, er ikke det alltid en god nok garanti.

- Hvis det er viktig for deg at boligens nærområder ikke gjennomgår store forandringer, bør du ta kontakt med de kommunale plan- og reguleringsmyndigheter og spørre konkret hva som er gjeldende reguleringer i området, og om det er tatt initiativ til endringer, sier han.

Er områder i nærheten regulert til park eller friområde, sitter det som oftest lengre inne med endringer, mener han.

- Hvis tomter i nærheten er regulert til bebyggelse, er terskelen vesentlig lavere for at det skjer endringer, sier Bartholdsen.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook

 

Les også:

Siste fra Bolig_old

Siste nytt