• Får Gramo rettens medhold i at radiolytting i leiebilen er å anse som offentlig fremføring av lydopptak, vil utleiefirmaene måtte betale vederlag. Det kan bety økte leiebilpriser for kundene.

Radiolytting kan gi dyrere leiebil

Gramo vil ha betalt for at du hører på radio i leiebilen. Utleiebransjen frykter de må skru opp prisene.

Administrerende direktør i Gramo, Martin Grøndahl, mener landets 18 000 leiebiler er å anse som offentlige rom i betydningen at musikkavspilling fra bilradioen er å anse som en offentlig fremføring som utløser vederlag.

Det er ikke Norges bilutleierforbund enige i. Saken har dermed havnet i Asker- og Bærum tingrett som en såkalt alminnelig tvistesak.

Etter hovedforhandlingene som fant sted i midten av oktober, avventer partene dommen hvor retten skal ta stilling til hvorvidt radiolytting i leiebilen er å anse som offentlig fremføring av lydopptak og Gramo har rett til å kreve vederlag for radiobruk i leiebiler eller ikke.

-Det er viktig å presisere at dette kun gjelder biler som er utstyrt med radio. Eksempelvis vil avspilling av egne Spotify- eller Wimp-spillelister fra smartmobilen over bilens høyttalere være å anse en privat fremføring, og følgelig ikke utløse krav om vederlag, forklarer Grøndahl.

- Som å høre radio på hotellrommet

Grøndahl mener radiobruk i leiebil kan sammenlignes med å høre radio på et hotellrom. Noe hotellene i dag betaler vederlag for.

-Vi ser at dette kan være et grensetilfelle, men er likevel av den klare oppfatning at dette er å anse som offentlig fremføring som utløser krav om vederlag, sier Grøndahl.

Hva gjelder størrelsen på et eventuelt vederlag ønsker i utgangspunktet ikke Grøndahl å komme med forhandlingsutspill før dommen foreligger, men for å gi en pekepinn på størrelsesordenen anslår han at et vederlag på 300-400 kroner per år per leiebil vil være realistisk.

-Saken dreier seg om å fastslå om det faktisk fremføres musikk offentlig når det er en bilradio i utleiebilene, skulle dette bli rettens konklusjon vil partene sette seg ned for å diskutere vederlagets størrelse, sier Grøndahl.

Første gang i retten

Dette er første gang Gramo går rettens vei for å få fastslått om man har krav om vederlag etter åndsverklovens paragraf 45b, og de er spente på dommen som forventes foreligge om kort tid.

- Etter av vi fikk på plass vederlagsavtaler med restauranter, kafeer og hoteller, ønsker vi nå å se nærmere på grensetilfeller hvor det kan være tvil om kravet til vederlag oppfylles, sier Grøndahl.

- Hva med tilsvarende praksis i andre land?

-Per i dag er det kun i Sverige at bilutleiefirmaene betaler vederlag. Der man for øvrig kom til enighet uten å gå veien om rettapparatet, sier Grøndahl.

Frykter økte leiebilpriser

Administrerende direktør Europcar og Leder av bilutleieutvalget i NHO Reiseliv, Morten von Krogh, frykter et Gramo-vederlag vil resultere i økte utleiepriser for kundene.

-Vi er en lavmarginbransje som definitivt vil merke en årlig merutgift på 3-400 kroner per bil. Vi har dessuten fått signaler om at Tono kan komme på banen med tilsvarende krav om Gramo vinner frem, og vi risikerer dermed at vederlagsutgiftene dobles. Det er kostnader som vi dessverre kan bli nødt til å pålegge våre kunder. Dette mener vi er et urimelig krav fra Gramo, sier von Krogh.

Han understreker at det i utgangpunktet er Europcar, Hertz og Avis, de tre største bilutleiefirmaene, Gramo har anlagt sak mot, men at dommen vil få betydning for hele bransjen.

-Vi er veldig spente på dommen, og våre eiere og lisensgivere følger nøye med, da en dom i Norge også vil kunne få prinsipiell betydning for andre land, sier von Krogh.

Han ser heller ikke bort fra at vederlagsavtalen den svenske bilutleiebransjen har inngått, vil kunne bli sagt opp når de kostnadsmessige konsekvensene nå begynner å gå opp for eierne.

- Et viktig poeng i saken er at vi ikke har noe reelt alternativ, da det i utgangspunktet ikke leveres biler uten radio. Foreløpige kostnadsoverslag viser at det vil koste cirka 5000 kroner å få avinstallert radiofunksjonen i moderne biler, som gjerne leveres med avansert multimedianlegg, samt at andrehåndsverdien for en bil uten radio vil bli dårligere på bruktmarkedet når bilene skal selges, sier von Krogh.

Tono sier til Aftenposten.no at de ikke har sendt noen signaler i denne saken, og at man har prioritert andre områder fremfor bilutleiebransjen.

Les også

Siste fra Digital_old

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Gramo

Greit å skulle betale Gramo for å høre radio i leiebilen?

Gramo

Gramo er musikernes, artistenes og plateselskapenes vederlagsbyrå Gramo er artistenes og plateselskapenes vederlagsbyrå, og de er autorisert av Kulturdepartementet til å kreve inn vederlag når lydopptak fremføres offentlig

På vegne av utøvende kunstnere og produsenter forvalter Gramo deres rett til vederlag når innspilt musikk blir kringkastet eller offentlig fremført på annen måte.

Gramo oppkrever vederlag fra radiostasjoner, kaféer, hoteller, butikker og andre som bruker innspilt musikk i offentlig fremføring, og fordeler dette vederlaget til alle som har medvirket på innspillingene.

I tillegg til sine 14.000 medlemmer, representerer Gramo også alle andre rettighetshavere som har deltatt på innspillinger beskyttet av åndsverkloven.

Kilde: Gramo

Siste nytt