Vil forby konvertering til mp3

Nå skal det bli forbudt å rippe kopibeskyttede CD-plater for å legge dem på mp3-spillere. Det går frem av regjeringens forslag til ny åndsverklov.

Det vil fortsatt være lov til å kopiere en CD-plate for å spille av platen i bilstereoen, men sperren kan ikke omgås for å legge platen over på en mp3-spiller, «da en slik spiller ikke kan anses for å være relevant for en CD-plate», skriver Kulturdepartementet i en pressemelding. Dermed er det lov å kopiere en CD til en CD, men ikke til mp3.

Departementets begrunnelse

Departementet begrunner dette på følgende måte: «Om bruker for eksempel kjøper en vinylplate, vil det være ganske åpenbart at bruker da ikke kan ha noen rimelig forventning om å kunne spille denne direkte av i CD-spilleren.
Departementet er av den oppfatning at det prinsipielt sett må stille seg på samme måte når musikk lagres i digitale formater, selv om en kanskje i det daglige ikke lenger legger like stor vekt på hvilken bærer musikken er lagret på». Videre er det foreslått at det skal bli forbudt med alle former for opp- og nedlasting av opphavsrettbeskyttet materiale fra nettet, samt å selge utstyr eller verktøy som kan brukes til å omgå kopisperrer.

- Meningsløst

Bjørn Remseth, nestleder i Elektronisk Forpost Norge, kaller lovforslaget for inkonsekvent og bakstreversk. - Hvis lovforslaget gåt gjennom, skal det altså bli ulovlig å kopiere sine egne CD-er over på sin MP3 spiller. Når vi vet hvor mange MP3 spillere som er blitt solgt det siste året, kan man lure på hva alle eierne av disse skal fylle spilleren sin med, sier Remseth. EFN arbeider for jurdiske rettigheter og medborgerskap i nettsamfunnet, og mener EU-direktivet innskrenker forbrukernes valgfrihet.

- Unaturlig skille

Remseth sier skillet mellom surfing og nedlasting fra nettet er meningsløst. -Dette er snakk om en lov som ikke gir mening. Man kan jo ikke se på noe uten å laste det ned, sier Remseth. Remseth påpeker at Kultur- og kirkedepartementet i sitt forslag snakker om kopibeskyttelse på CD-plater. Når det ligger kopisperre på en plate som ser ut som en CD, er det ikke lenger en CD-plate.
Dette har musikkbransjen selv gått ut med, og det er ikke lov å bruke betegnelsen CD på produktet når man snakker om kopibeskyttelse, forklarer Remseth. Han finner kun ett punkt i det nye lovforslaget som han betegner som bra.
- Det er bra at kompensasjon til rettighetshavere vil finne sted via statsbudsjettet, og ikke som egen avgift som legges på plater, avspillere og andre produkter, sier Remseth.

- Lysende eksempel

IKT-næringens interesseorganisasjon IKT-Norge er positiv til lovforslaget.
- Den norske regjering viser her et vidsyn enestående i Europa, sier IKT-Norges generalsekretær, Per Morten Hoff. - Som styremedlem i den europeiske paraplyorganisasjonen for IKT-interesseorganisasjoner, EICTA, er Norge holdt fram som et lysende eksempel, noe som bekreftes i dagens lovforslag, sier han. Politiet vil neppe se på dette som et satsingsområde, men loven åpner for søksmål fra film- og musikkbransjen mot alle som bruker fildelingsprogrammer.

Bøter og fengsel

Hvis loven blir vedtatt vil nedlasting av musikk og film bli en forbrytelse som kan straffes med bøter. Særlig alvorlige brudd på åndsverkloven har en strafferamme på inntil tre års fengsel. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at ingen lover har tilbakevirkende kraft. Dermed kan man trygt beholde alt man har av ulovlige kopier av film og musikk. Lovforslaget er en tilpasning til EU-direktivet om opphavsrett i informasjonssamfunnet fra 2001. Norge er det siste landet i Norden som vedtar dette direktivet.
Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også:

Les også

Siste fra Nyheter

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Siste nytt