Glem Eidsvoll og 17. mai. Det var i denne sal det virkelig gjaldt.

Det som skjedde i denne salen, mot slutten av mirakelåret 1814, var minst like viktig for Norge som 17. mai og Eidsvoll.