Reiser ut for å gjøre en bedre jobb hjemme

Norske lærlinger i utlandet er attraktive på arbeidsmarkedet

Hun skal bidra til
fred i kinesisk region

Skal skape fred i urolig region i Kina

Her gikk startskuddet for
den moderne hvalfangsten

Verdens første dampdrevne hvalbåt var norsk