• For godt til å være sant? Denne buksen har et belegg der det er brukt nanoteknologi. Søler du kaffe på stoffet, kan du tørke det vekk i en fei. Ny forskning viser at det kan være helserisikoer forbundet med nanomaterialer.

    FOTO: FRODE HANSEN

Farlig genialt nanoeventyr?

Kaffesøl og rødvinsflekker er i ferd med å bli historie. Nanoteknologi gjør det mulig å bygge opp stoffer fra bunnen av, og skreddersy drømmeprodukter for forbrukerne.

Smarte jakker, solkremer med UV-filter og supertannbørster med antibakteriell kost er allerede i butikkhyllene - og tusentalls nye nanoprodukter er på vei.

Ukjente farer.

Det er mange år siden forskere ble i stand til å bygge med naturens egne byggestener, atomer og molekyler. Dermed kunne de lage materialer som tidligere ikke fantes, og endre egenskapene til kjente stoffer. Sølv brutt ned på nanonivå blir for eksempel antibakterielt, mens en gammeldags sølvskje aldri har tatt kverken på karius. I dag er metoden milliardindustri, og er i ferd med å revolusjonere alt fra skiglid og oppvaskmaskiner til medisin og elektronikk.- Det er skyhøye forventninger til nanoteknologien, men hvis vi ikke gjør fotarbeidet kan vi få en skandale, advarer direktør i Teknologirådet, Tore Tennøe.

Asbestbetennelser.

Nyere forskning på helserisikoer gir nemlig hodebry. Tenk deg et nanokarbonrør som er så tynt som et titusendels hårstrå, og sterkere enn stål. Slike nanonåler gjør en tennisracket mer slagkraftig, men dersom nålene trenger gjennom huden din, kan det få uante konsekvenser. Hos mus har slike nåler gitt betennelser og sår i vevet rundt lungene på samme måte som asbest. Det blir nå testet om nanopartikler kan gi kreft, allergi, mutasjoner og skader på nervesystemet. - Ennå vet vi lite om effektene av nanomateriale, men vi må handle som om det var forbundet med risiko, sier Tennøe.Derfor ber Teknologirådet nå Stortinget ruste opp lovverket for å føre strengere kontroll med produkter med nanomaterialer. Dette er anbefalingene:
  • Innfør registreringsplikt for produkter med nanopartikler.
  • Gi bedriftene ansvar for produktet fra vugge til grav.
  • Utpek fagmiljøer som kan følge utviklingen, og en vitenskapskomité for risikovurdering.
  • Tett smutthull i regelverket.
Nanomaterialer veier så lite at de bokstavelig talt smetter gjennom dagens regelverk. Selv en storstilt produksjon av nanomateriale vil ikke regnes med på EUs kjemikalieoversikt, fordi den bare ser på produksjonsmengder over ett tonn.

Trekke tilbake

. I Danmark ble en vindusspray nylig trukket tilbake av produsenten, fordi det var usikkert om nanomaterialet i produktet som gjorde vinduer selvrensende, også var skadelig ved innånding. Med nanoprodukt-registrering, vil myndighetene raskt kunne identifisere skadelige produkter, dersom et spesifikt nanomateriale viser seg å ha uønskede effekter på mennesker eller miljø. Forurensing.For det er ikke bare menneskekroppen som kan være utsatt for nanopartikler i luft, mat, medisiner, klær eller kremer.- Nanopartiklene kan også skape et nytt forurensningsproblem siden de ørsmå nanopartiklene ikke brytes ned i naturen, sier Jon Magnar Haugen fra Teknologirådet. Han har ledet arbeidet med rapporten som sendes til Stortinget i dag.

Skeptisk.

Teknologirådet betegner reguleringene som offensive, sammenlignet med EUs gjeldende reguleringer på området. Norsk Industri er skeptisk. - Det regelverk og de restriksjoner man ønsker å innføre må skje i tråd med hva som skjer internasjonalt, så vi ikke får noen særregler på nanoteknologi i Norge. Det vil være skadelig for utviklingen her, sier fagsjef for forskning og innovasjon i Norsk Industri, John Vigrestad.- For tidlig. Han understreker at det ligger store muligheter for norsk industri i nanoteknologi, fordi flere norske bedrifter er gode på materialteknologi. Dale har for eksempel lansert en værsikker strikkejakke, med nanoteknologisk ull som virker vannavstøtende. - Det er altfor tidlig å konkludere med hva slags regelverk og hva slags restriksjoner man skal ha. Til det trenger man mer kunnskap og erfaring med bruk av denne typen produkter, sier han.EU anslår at nanoindustrien vil omsette for 2000 milliarder euro innen 2015, og at én av ti i industrien vil arbeide med nano. Tennøe i Teknologirådet sier reguleringene ikke vil legge hindringer i veien for verdiskapningen her til lands.- De vil legge forholdene til rette for bedrifter ved at rammeverket blir mer forutsigbart.
Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Innsikt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Nanomaterialer

Strukturer med størrelse mellom 0,1 og 100 nanometer.1 nanometer er en milliondels millimeter, et titusendels hårstrå.De trenger lettere igjennom andre substanser og reagerer lettere med andre stoffer.Nanoteknologi bygger på at vi har økt evne til å modifisere og bygge strukturer på atom- og molekylnivå, og til å kontrollere strukturenes egenskaper.Man skiller mellom fire fysiske nanostrukturer: partikler, tråder/rør, tynne belegg/filmer, porer. Kilder: Teknologirådet, EU-kommisjonen.

Nanoprodukter på markedet

Antibakteriell tannbørste med nano-sølvpartikler i kosten. Antigrafitti-spray som gjør vegger uinntagelige for taggere.Tennisracketer og golfkøller med superlette og sterke nanokarbonrør.Smarte jakker som er vannavstøtende og puster.Antibakteriell oppvaskmaskin.Impregnering som legger seg utenpå fibre som et pustende lag, uten å dekke fullstendig.Antidugg-spray for vinduer.Overflatemidler for båter, biler, vinduer, gulv.

Helserisikoer

Nanokarbonrør har vist seg å ha asbestlignende effekter i dyreforsøk.Frie nanopartikler har spredd seg fra blodet og luftveiene til hjernen og leveren hos mus. Celledød, endret arvemateriale (DNA) og sykdommer i lungene, hjertekar- og nervesystemet og kreft er mulige scenarier av nanomateriale på avveier i kroppen.