• Det var folket som fikk bestemme da arkitekt Arne Sødal og de andre i fagteamet la frem den nye planen for hvordan det skal se ut i Evje sentrum i fremtiden.

    FOTO: JON ANDERS SKAU

Hvem avgjør Norges utseende?

Hva gjør et lite tettsted når investorer vil bygge kjøpesenter med stor parkeringsplass midt i sentrum? Jo, da smir man sin egen plan.

Det hveser ikke fra glødende jern og hamres ikke mot en ambolt, men temperaturen er høy nok i forsamlingshuset Furuly, der denne spesielle smia holder til.

Verktøyet her er penn og papir, passer og linjal – blanke ark og mange fargestifter når Evje sentrum skal få nytt utseende og rom for utvikling og vekst de neste 20 årene. Striden står om kjøpesenter og parkeringsplasser.

3500 innbyggereEvje – et handelssted langs riksvei 9 opp i Setesdalen drøyt seks mil nord for Kristiansand. En gang «Sørlandets Røros» med Nord-Europas største nikkelforekomster – til gruven gikk tom og ble endelig nedlagt i 1948. En gang viktig stopp på Setesdalsbanen – til ordinær togdrift ble stanset i 1962. En gang sentrum for Forsvarets satsning på Evjemoen – til militærleiren ble nedlagt i 2002.

I dag er det noe treindustri, jord- og skogbruk, båtfabrikk, litt håndverk og mye handel som holder liv i Evje. Det er 3500 innbyggere i kommunen – Evje og Hornnes, og 1700 av dem bor med mindre enn ti minutters gange til Evje sentrum. Det er utformingen av dette sentrum som nå skal bestemmes.

Plansmie, kaller de det, fagteamet, som består av syv arkitekter og byutviklere og ni studenter fra inn- og utland. De har gjennomført plansmier mange ganger før, som oftest i utlandet, men også i Brokelandsheia og Åfjord i Norge. Nå er de hyret inn av Evje og Hornnes kommune for å forestå denne snaut ukelange happeningen, som skal få skikk på Evje sentrum.

Folkets røst

Problemstillingene er mange: Trafikkløsninger og veikryss. Bolighus og møteplasser. Grønne lunger og trivelige torg. Myke og harde trafikanter. Butikker og parkering. Og ikke minst – tilgang til elven Otra, som vakkert smyger seg langs Evjes bryst, men som effektivt blir holdt adskilt fra sentrum av gjennomgangstrafikken på rv. 9.

Men det viktigste av alt ved en plansmie: nå er det folket som skal få si sitt. Ingen hestehandel på kammerset og avgjørelser i lukkede rom. Ingen høringsrunder og langdryge prosesser, men folkemøter og åpent hus, innspill, skisser og gode ideer, som fagteamet fortløpende innarbeider i forslag til ny plan for Evje sentrum. Premissene for utviklingen videre skal avgjøres på et siste folkemøte torsdag kveld.

Vi er midtveis i plansmie-uken. På veggene i forsamlingshuset henger bilder, planer og tegninger av Evje, slik det er nå og slik det kan bli. På kortveggen ved inngangsdøren en provisorisk tavle med et hundretall grønne og gule klistrelapper – innspill og ideer fra folkemøtet mandag og «åpent hus»-dagene tirsdag og onsdag. Barnehager og skoleklasser, husflidslag og lokalbanken, grunneiere, Forsvaret og veivesen, bilrutene og fylkeskommunen, handelsstand og næringsliv. Alle har fått sagt sitt.

Konflikt

Fagteamet står bøyd i grupper over lange bord – skisser, diskuterer, tegner og forkaster og skisser på nytt. Det er lapskausmiddag fra kantinekjeler, saft og vann og hjemmebakst. Det er midtveis i plansmie-uken, og temperaturen er på kokepunktet.

– Får ikke investorene det som de vil, så flytter de hele kjøpesenteret til et annet sted.

Faglig leder for plansmia, sivilarkitekt Arne Sødal, orienterer kort om møtet med investorene. For fagteamet – og folkets røst i Evje – ønsker ikke nytt, stort kjøpesenter med parkeringsplass ut mot tettstedets eneste hovedgate, som snor seg parallelt med riksveien gjennom Evje sentrum. Fagfolkene vil ha hovedgate på engelsk, etter modell av britenes «high street», der bygningene er lave med forretninger i første og parkeringsplass på baksiden.

– Er det dagligvaregrossistene som skal få bestemme premissene for hvordan norske tettsteder skal få utvikle seg, tordner Erling Okkenhaug i ALLGRØNN, en av initiativtagerne til de norske plansmiene.

Fagteamet foreslår en løsning med utvidelse av det eksisterende Kiwi-bygget og parkeringsplasser bak på nabotomten.

Ordfører Bjørn A. Ropstad leder plansmias politikertunge styringsgruppe.

– Vi i kommunestyret sa først ja til kjøpesenterplanene, men de ble stoppet av fylkesmannen, som mente dette var for stort og måtte sees i sammenheng med en reguleringsplan. Et enstemmig kommunestyre besluttet da å gjennomføre en plansmie-prosess, og det setter oss i en helt ny situasjon. Hvis folkemøtet gir sin tilslutning til premissene i denne planen, vil det være veldig retningsgivende og forpliktende for kommunens videre arbeid. Da skal det mye til for at kommunen gir dispensasjon og avviker fra den, sier Ropstad.

Innspurt

Torsdag er D-dag i Evje. I forsamlingshuset er aktiviteten febrilsk for å få planen ferdig tegnet og avfotografert før folkemøtet om kvelden. På «Pernille», den ene av Evjes to kafeer, sitter tre som overhodet ikke har tenkt seg på folkemøtet. Investorene.

De har arbeidet med kjøpesenterplanene siden 2002. For tre år siden fikk de NorgesGruppen med på laget, og NorgesGruppen har sine konsepter, som betyr parkeringsplasser foran inngangen. Nå har de fått tommelen ned fra plansmia.

– Vi var i utgangspunktet positive til en plansmie, og ble forespeilet en hurtig og inkluderende prosess. På mandag så alt greit ut, men i løpet av tre dager er alt snudd på hodet. Nå anser vi det opprinnelige prosjektet som tapt, og vet ikke helt hva vi skal gjøre videre med planene, sier to av investorene, Gunnar Greibrokk og Terje Vasland.

Den tredje av dem, kaféeier Olav Andreas Erdvig, er også talsmann for handelsstanden i Evje. Han legger ikke fingrene imellom.

– Vi er snaut 3500 innbyggere, men har en handelsomsetning som tilsvarer 10000 som følge av all hyttetrafikken opp til Hovden. Evje er avhengig av trafikken på riksvei 9, ellers hadde vi ikke overlevd. Og folk gidder ikke handle hvis de ikke får parkert bilen. Vi er butikkfolk i tredje og fjerde generasjon, men de skalter og valter med oss. Vi har opplevd plansmia som dårlig, de hører ikke på hva vi mener. Her kommer de med bilder fra hele verden og store ord og forteller oss hvordan det skal bli i Evje. Vi er ingen by, men et tettsted. Jeg er livredd for at det skal bli så mye kos rundt her at ingen vil handle. Vi lever ikke av kosen. Og hvem skal betale for dette? Det blir bare luftslott.

Avstemning

De tre investorene er ikke å se når plansmia trekker fullt hus på folkemøtet torsdag kveld. Drøyt 130 møter opp, fyller alle stoler og står tett i tett langs veggene. «Investorene er villige til å putte 100 millioner inn i Evje sentrum. Tenk på det», sier én til litt spredt applaus. «Vi kan ikke la en enkelt utbygger bestemme hvordan vi skal ha det her i Evje», sier en annen. Mye applaus.

Mange reiser seg og tar ordet, før det blir skriftlig avstemning, slik styringsgruppen har bestemt. Ordfører Ropstad begrunnet det slik:

– Dette er et lite sted. Vi kan ikke risikere at folk slutter å hilse på hverandre på gaten. Det er blitt tøffe nok motsetninger som det er.

Planen fra smia i forsamlingshuset fikk tilslutning fra 118. Ti stemte imot, tre stemte blankt.

Kjøpesenteret tapte.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Innsikt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Plansmie

Metode for lokal planlegging av stedsutvikling Samler alle aktører i en prosess, som i løpet av en uke lager en plan med størst mulig tilslutning etter innspill fra alle berørte. Kan være grunnlag for kommunens videre reguleringsarbeid.

Plan for Evje

Ingen store parkeringsplasser foran butikker. Ikke nytt stort kjøpesenter. Lav trehusbebyggelse i maks tre etasjer med saltak i tråd med lokal byggeskikk. Forretninger i første etasje, parkering bak bebyggelsen. Rv. 9 blir miljøgate med 50 km-sone. Hovedgaten blir 30 km-sone. En rundkjøring i sør og en i nord regulerer trafikk inn og ut av sentrum. Fem nye krysningspunkter fra sentrum ned til elven Otra. Nye torg, møteplasser og grøntanlegg. Tre signalbygg, kan huse rådhus, bibliotek og kulturhus.

Flere bilder

Folket fikk si hva de mente og ønsket seg for Evje sentrum. Ønskene ble blant annet skrevet på klistrelapper, som ble hengt opp på veggen i forsamlingshuset Furuly. FOTO: JON ANDERS SKAU

Ordfører Bjørn A. Ropstad håper den sentrale plassen midt i Evje, som i dag stort sett blir brukt til parkering, om ikke lenge kan bli et trivelig torg og en fin møteplass for stedets innbyggere. FOTO: JON ANDERS SKAU

Siste nytt