• Isen i Arktis smelter. Ifølge FNs eksperter er det ingen tvil om at det er menneskenes ødeleggelse av atmosfæren som har skylden.

    FOTO: JOHN MCCONNICO / AP

Rapporten som forandrer verden

I morgen blir verden litt annerledes. Da får vi vite at det vil være mellom to og 4,5 grader varmere på kloden om 50-60 år. Kanskje så mye som 6 grader, i så fall med katastrofale følger.

Ingen politiker, industrileder eller noen av oss andre kan lenger si vi ikke visste. Det er bare å lese.For et par dager siden sa den normalt så beskjedne og forsiktige inderen Rajendra Pachauri følgende i et intervju:- Jeg håper denne rapporten vil sjokkere folk og regjeringer til mer seriøs innsats. Det er ikke mulig å fremskaffe et mer grundig og troverdig vitenskapelig dokumentasjon. Det er en rekke beviser i denne rapporten som ikke bare påviser klimaendringer, men også at det er ulik menneskelig aktivitet som er årsaken.Rajendra Pachauri er leder i FNs klimapanel (IPCC). Han er i ferd med å sette en ny dagsorden i verden. Klimapolitikk er ikke lenger en miljøgreie, men noe alle må og vil forholde seg til.

Alvor nå.

I morgen legger Pachauri og hans panel, med nesten 700 vitenskapelige bidragsytere og nærmere 2500 andre som har ettergått og dobbeltsjekket funnene, frem den første delrapporten av det som i løpet av året skal bli IPCCs fjerde store klimarapport siden starten i 1990. Denne uken har vitenskapsfolkene sittet sammen myndighetsrepresentanter fra 130 land i Paris for å bli enige om ordlyden i et sammendrag av tilsammen 1600 sider med vitenskapelige data og analyser om hva som skjer med klimaet på kloden. Delrapporten fra arbeidsgruppe én tar for seg hva som rent fysisk skjer med selve klimaet: "The Physical Science Basis". I april kommer rapporten om konsekvensene.Men forlengst kan det slås fast, etter utallige lekkasjer og intervjuer i all verdens medier, at klimapanelet aldri har brukt så sterkt språk som i år, aldri har de vært sikrere og aldri har advarslene vært klarere. Synsere og analytikere i aviser og TV-kanaler fra USA til Storbritannia og Australia, har forlengst konkludert med at årets rapport må bety sluttstrek for debatten om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapt eller ikke. Internt i IPCC går uenigheten nå på hvor langt man skal gå. Mange vitenskapsfolk mener IPCC er for konservative i sine anslag, for forsiktige. I rapporten vil det for eksempel stå at med en dobling av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren (som vil skje om 50-60 år hvis intet drastisk gjøres med utslippene) vil snittemperaturen i verden øke med mellom to og 4,5 grader. Mest sannsynlig ca. tre grader. Men det vil også stå at den kanskje kan øke med så mye som seks grader eller mer. Flere anerkjente klimaforskere mener det egentlig burde stått 10-11 grader varmere. Det kan med andre ord bli vanskelig å hevde at det er IPCC som driver med dommedagsprofetier.

Milliarder.

Siden IPPCs første rapport ble presentert i svenske Sundsvall i 1990 har det vært forsket for mangfoldige milliarder kroner. Og gradvis har forskerne blitt mer sikre:I 1990 skrev panelet at den registrerte temperaturøkningen passet med beregningene om hva øket mengde klimagasser i atmosfæren skulle føre til, men at det fortsatt var innenfor grensene av hva som kunne være naturlige svingninger: "The observed increase could be largly due to this natural variability".I neste rapport i 1995 skrev panelet at usikkerheten var blitt mindre: "The balance of evidence suggests a discernable human influence om global climate". Nye funn viste enda større sannsynlighet for menneskeskapte klimaendringer.Så ved neste korsvei i 2001 var det ikke lenger særlig tvil: "There is new and stronger evidence that most of the warming observed over the last 50 years is attributable to human activities."Og i morgendagens rapport vil det stå at det er mindre enn ti prosent sjanse for at klimaendringene ikke er vår skyld: "human activities since 1750 have very likely ({gt}90%) exerted a net warming influence on climate", og at fortsetter vi som nå vil kloden få et helt annet klima I løpet av det 21. århundre.

Flere varme dager.

Rapporten vil ikke lenger bare vise til modellberegningene, de kommer med bevisene. Temperaturmålinger i havene, i luften og på landjorden. Smeltingen av havis i Arktis, på fjelltopper og isbreer. Færre kalde dager og netter, flere varme. Mer nedbør noen steder, lengre og tøffere tørkeperioder andre steder. Det kanskje mest oppsiktsvekkende er at flere av de klimaendringer tidligere IPCC-rapporter har anslått vil skje om 50-100 år, allerede har skjedd.Rapporten vil slå fast på sitt tørre vitenskapelige språk at det er høyst usannsynlig, hvilket betyr mindre enn fem prosent sjanse, for at målt oppvarming og issmelting skyldes naturlige forhold, og at menneskers aktiviteter vil føre til økt temperatur, økt havnivå og mer ekstremvær i de kommende tiår.Forskerne slår også fast at de såkalte positive feedbackeffektene, såkalt tilbakekobling - skogenes, havenes og jordsmonnets evne til å absorbere og bindere CO2 - er i ferd med å reduseres drastisk på grunn av økt temperatur. Tilbakekoblinger kan være positiv (forsterker oppvarmingen) eller negativ (nedkjøling). Det er mange slike tilbakekoblinger i klimasystemet. Når det gjelder den vi kaller CO2-feedback er den både positiv (frigjøring av CO2 fra hav, skog, jordsmonn) og negativ (opptak av CO2 de samme stedene. I dag er denne tilbakekoblingen negativ. Halvparten av det vi slipper ut forsvinner i hav og vegetasjon. På sikt kan det bli omvendt. Det kan igjen føre til en ytterligere oppvarming på 1,2 grader i løpet av dette århundret, konkluderer IPCC. En overraskende sterk økning i CO2-mengden i atmosfæren etter 2001 kan være et tegn på at dette allerede er i ferd med å skje. Men fortsatt er det her stor usikkerhet, og det er kanskje den viktigste årsaken til at IPCC fortsatt sliter med å slå fast akkurat hvor myevarmere det blir. For dem som måtte tro at IPCC er en lukket klubb med forskere som intenst jobber for å forsvare sine teorier kan det være interessant å vite at siden forrige rapport er to tredjedeler av de deltagende vitenskapsfolkene skiftet ut i tillegg til sjefen. IPCC selv driver ikke egen forskning, men sammenfatter resultatet av vitenskapelig publisert materiale fra institusjoner over hele verden. HER ER IPCCS KONKLUSJONER.

Les også:

Les også

Siste fra Innsikt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Siste nytt