• Nordover med gullet.

    FOTO: Thore Boye

Unik fotoskatt fra gulltransporten

I hemmelighet ble Norges gullbeholdning berget unna tyskerne 9. april 1940, fulgt av en strasiøs transport med tog, krigsskip og fiskeskøyter. Nå viser en glemt negativrull bilder fra krigseventyret.

Bak kamera i 1940 sto Thore Boye, sekretær i Utenriksdepartementet.- Min far var med på deler av gulltransporten med fiskeskøytene, forteller advokat Thorvald Boye. - Men jeg ante ikke at han fotograferte fra ferden før jeg etter hans død i oktober 1999 kopierte opp bilder fra en gammel filmrull han etterlot. Det dukket opp flere bilder av bl.a. fiskeskøyter og trekasser. Og i trekassene lå gullet. Thore Boye bragte filmrullen med seg til England. Der lå den under hele krigen sammen med senere filmer i en brun Kodak-eske. Boye tjenestegjorde først i Utenriksdepartementet i London, fra 1942 i Forsvarsdepartementet som forsvarsminister Oscar Torps nærmeste embetsmann.

Mirakelferden.

Et eventyr var det da gullet ble berget: Ut av Oslo på 26 lastebiler i morgentimene 9. april 1940, videre med godstog fra Lillehammer til Åndalsnes, der 200 kasser 23. april ble lastet om bord i den britiske krysseren "Galatea". I Molde ble nye 756 kasser og 39 kagger ført om bord i krysseren "Glasgow" 28. april. Etter at den satte kongen og regjeringen i land i Tromsø, seilte den videre til Storbritannia. Deler av restbeholdningen ble først lastet om bord i lokalbåten "Driva", som måtte kjøres på land under tyske bombeangrep. Da ble alt det gjenværende gullet lastet over i fem fiskeskøyter som satte kursen nordover. På Nord-Frøya overtok så de to større skøytene "Alfhild" og "Stølvåg" gullet, i alt 18 tonn, fordelt på 301 store kasser med 40 kilo gull i hver og 246 små à 25 kilo gull. Det var ikke plass for Boye om bord i krysseren "Glasgow" da skipet forlot Molde, mens byen og kaiplankene brant etter tyske angrep. 30. april fotograferte Boye deler av den ødelagte byen. Sammen med fire departementsfolk dro han så 1. mai ut fra Gjemnes om bord i en de fem gullskøytene. Boye la merke til at Oslos viseordfører, Einar Gerhardsen, også var med, likeså Arbeiderpartiets gruppesekretær i Stortinget, Fredrik Haslund. Han var leder for gulltransporten, med ingeniør Kristian Gleditsch ved Norges Geografiske Oppmåling som nestleder.

Dikteren.

En av 30 soldater som var blitt tilkalt allerede på Lillehammer for å eskortere gullet derfra, var forfatteren Nordahl Grieg. Han var angivelig den eneste av de menige soldatene som visste hva kassene man først lempet om bord i toget på Lillehammer, senere over i de fem fiskeskøytene, inneholdt. Som den meget frittalende bergenser han var, utbrøt han underveis til Frøya: "Dette er jo rene røverromanen. Her drar vi omkring med Norges Banks gull i fem fiskeskøyter!"Boye var om bord på samme skøyta som Nordahl Grieg opp til Frøya. Fra Boyes egne opptegnelser 3. mai 1940:"På dekket hele turen. Kom til Sør-Frøya ca. klokken tre om natten. Sov noen timer på gulvet i Menighetshuset. Rekognosering og overveielser: Er det for risikabelt for skøyta å krysse Trondheimsfjorden?"På Frøya tok han nye bilder. Dagen etter, 4. mai, dro de to skøytene som nå hadde overtatt gullet, videre med sin militære vaktstyrke, men uten passasjerer. Departementsfolkene med Boye måtte hyre en annen skøyte og fulgte etter om kvelden. Deretter bar det fra Nord-Frøya via Brønnøysund, Sandnessjøen, Bodø, Tjeldsund og Harstad til Tromsø, med ankomst 8. mai, ifølge Boyes notater. Dagen etter tøffet også de to gullskøytene inn på Tromsø havn.

I sikkerhet.

Senere ble gullasten ført om bord i den britiske krysseren "Enterprise", som lettet anker bare for å møte fire tyske bombeangrep innen den kom klar av kysten. 29. mai nådde den Plymouth i England. Derfra bar det videre til Bank of England i London med spesialtog. Norges gull var igjen samlet. Slik ble 1503 kasser og 39 kagger med gullbarrer og gullmynter, til sammen 48,8 tonn, sikret på alliert jord. Siden ble det meste av gullet fraktet over til bankhvelv i USA og Canada. Boye selv dro fra Tromsø med kongen og regjeringen med krysseren "Devonshire" til Storbritannia. Etter krigen fortsatte han i Utenriksdepartementet, bl.a. som ambassadør og utenriksråd. Han ble pensjonert i 1981.
Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Innsikt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

GULLETS SKJEBNE:I England: Ankom Storbritannia i tre puljer i maijuni 1940. Høsten 1940 la britene, som manglet valuta, press på den norske regjering for å overta gullet. Nordmennene sa resolutt nei, og britene ga seg. Gullet ble allerede sommeren 1940 fraktet med skip til USA/Canada, men en mindre mengde ble igjen i England (5715 unser). Noe av gullet ble under krigen brukt til å finansiere myndighetenes virksomhet.I USA/Canada: Gullet ble lagret sammen med deler av de amerikanske gullreservene i Federal Reserve Bank i New York, og i Bank of Canada i Montreal, senere i Ottawa. En del gull ble flyttet fra USA til Canada under krigen.I Norge: Ti tonn gullmynter ble ført hjem til Norge i desember 1987. Fra og med 1989 ble deler av myntsamlingen lagt ut for salg. Gullbarrene forble lagret i utlandet og ble gradvis solgt. I januar 2004 ble de siste 16 tonn med gullbarrer solgt. Unntatt er syv gullbarrer banken har beholdt til utstillingsformål.REDNINGSAKSJONEN:Planen:I 1936-38 ble mesteparten av Norges gull (valutadekningsgullet) sendt til Storbritannia og Nord-Amerika. Høsten 1938 ble det laget en beredskapsplan for den siste, mindre del (seddeldekningsgullet, 48,8 tonn) etter ordre av styret og sjef for Norges Bank, Nicolai Rygg, som fryktet at krigen en dag også ville komme til Norge.Iverksettelse: 21 år gamle Ivar Borg ble høsten 1938 pålagt oppgaven å pakke gullet. I mange dager arbeidet han innelåst i Norges Banks hvelv der han pakket gullet ned i trekasser, bare avbrutt av en halvtimes lunsj midt på dagen.Pakkingen: Det ble lagt gullbarrer i små kasser på 25 kilo hver og i store kasser på 40 kilo. Trekassene ble forseglet med jernbånd og merket NB (Norges Bank) samt et tresifret nummer.Transporten: 9. april 1940 ble 26 lastebiler hurtig rekvirert og dirigert til banken. Den siste bilen kjørte ut med gullet ved 13-tiden med kurs for Lillehammer, halvannen time før tyske tropper marsjerte ned Karl Johan.

Flere bilder

Utbombede ruiner i Molde 30. april 1940 etter at noe av gullasten var sendt fra byen dagen før. FOTO: Thore Boye

Trekasser med gull stablet nede i lasterommet på en fiskeskøyte, fotografert en av de første dagene i mai 1940 FOTO: Thore Boye

Siste nytt