Trenger hjelp med nytt skjul

Hei,

Vi har en gammel hytte i Hallingdal som er bygget på tre ganger siden 1950-årene (siste gang for fem år siden) og et gammelt dårlig skjul med utedo. Vi må bygge et nytt skjul til ved, trillebår, ski osv. og enten forbrenningstoalett eller snurredass + dusj. Det vi da ikke er sikre på er om vi skal bygge det sammen med hytta eller ved siden av. Er det stor forskjell på byggekostnader ved påbygg eller enkelt bygg?

Sender noen bilder og en skisse slik hytta er i dag og hvordan vi tenkte et bygg ved siden av. Vi er ikke helt fornøyd med plasseringen av nytt skjul på skissen og håper på noen bedre forslag.

Hei,

Jeg svarer på spørsmålene dine uten å ta hensyn til gjeldende regulering eller andre vedtekter for området. Det er lurt å konferere med de gjeldende myndigheter om det er spesifikke bestemmelser for området. Nettsidene til kommunene er ofte informative når det gjelder regler ved byggesaker og fremgangsmåter mot det offentlige. Det hender at mindre bygninger som uthus ikke er søknadspliktige, eller at mindre bygg har enklere søknader som kun er meldepliktige.

Du spør om hva som er økonomisk lønnsomt når dere skal bygge uthus; bygge inntil eller la det bli ett frittstående bygg.

Det er flere faktorer som spiller inn og som gjør at det ikke uten videre kan gis et enkelt svar på hva som er mest økonomisk lønnsomt. I utgangspunktet besparer dere en vegg ved å bygge sammen, men tilslutningene av takene kan bli kostbare. Det er særlig tilslutningen av gradrenna - altså tekkingen av tilslutningen mellom takvinklene - som lett kan medføre lekkasjer. Etter hva jeg kan se ut i fra bilder ser det ut til at tekkingen er tjærepapp og det gjør tilslutningen mye enklere enn om det hadde vært tak med gress/torv.

Skjermet inngang.

Ut i fra bildene ser det også ut til at det er god nok plass på tomta mot gjerde i nord til å plassere uthuset vinkelrett på hytta. Det gir en fin oppbygging av tunet og gir gode adkomster til uthuset og hytta. Orienteringen på uthuset gjør at vedopplaget og døra inn til bad/wc ligger mer naturlig orientert til hytta samtidig som inngangen ligger noe skjermet til. Men det ser ut til at vedskjulet som er vist på bildene da kommer i konflikt med den foreslåtte plassering av uthuset og bør flyttes.

Hvis det ikke er ønskelig å flytte vedskjulet kan dere plassere uthuset parallelt med hytta. Uthuset er trukket noe unna inngangen til eksisterende hytte og begrenser ikke inngangsforholdene til hytta. Det negative med denne plasseringen er at det eksponerer inngangen til uthuset ved at den blir det første man ser når man ankommer hytta.

Ditt spørsmål om hva som bør skje med de eksisterende vannledningene fra vaskene i hytta er vel at de fortsatt kan ligge urørt hvis uthuset blir liggende unna ledningene. Ledningene ligger med stor sannsynlighet i fall fra vaskene til kum ute bak hytta. Jeg må ta forbehold om at vurderingen kun er etter foto, men det kan se ut som om ledningene kan ligge uforandret hvis uthuset blir lagt vinkelrett på hytta.

Håper at dette var til hjelp og lykke til!

Hedda

Les også

Siste fra Leivestad

Siste nytt