• Her er to av seks falske, norske asylsøkerbevis, som ble beslaglagt av tollerne og overlevert til Gardermoen politistasjon i oktober i fjor. Asylsøkerbevisene brukes til å lure politiet og arbeidsgivere, og er til salg for mellom 1500 og 4000 kroner. Alle de seks som ble tatt er afghanske asylsøkere.

    FOTO: Politiet

Kriminelle asylsøkere:

Kjøper falskt norsk asylsøkerbevis for 1500 kroner

For 1500 til 4000 kroner kan du kjøpe et bevis på at du er asylsøker i Norge, tilsynelatende utstedt av politiet. Rundt 40 personer er oppdaget så langt.

En ny metode har blomstret opp for å lure det norske asylsystemet.

De falske asylsøkerbevisene brukes til å lure arbeidsgivere, offentlige etater og politiet. Bak én identitet skjuler det seg mange mennesker med ulovlig opphold i Norge.

Nå advarer Politiets utlendingsenhet mot den storstilte svindelen.

- Det foregår omfattende omsetning av totalfalske asylsøkerbevis, spesielt i Oslo. Disse asylsøkerbevisene blir ofte vist frem til politiet i kontrollsituasjoner. Veldig få har reagert på at de er forfalsket, sier politioverbetjent Stein Arnesen i Politiets utlendingsenhet.

- Vanskelig å oppdage

På overflaten ser det ut som et ekte bevis utstedt av Politiets utlendingsenhet, som dokumenterer at du er en asylsøker i Norge og venter på svar fra Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda.

Les også

Her skjer kriminaliteten

Her kan du sjekke hva slags kriminalitet som blir begått av personer som utgir seg for å være asylsøkere.

Du får kjøpt det for mellom 1500 kroner og 4000 kroner.

- Med de falske asylsøkerbevisene er det lettere å unngå å bli tatt når man blir stoppet for kontroll. For politipatruljene ute på gaten eller vanlige arbeidsgivere kan det være vanskelig å oppdage at asylsøkerbeviset er falskt, sier Arnesen, som driver operativ analyse og opplæring av politifolk.

- Vi har sett flere eksempler på at dette nå er i omløp.

40 saker

Så langt er det oppdaget rundt 40 personer med falske asylsøkerbevis.

- De falske asylsøkerbevisene har i stor grad vært brukt av afghanske statsborgere, og i noen grad av pakistanere. Noen har fått avslag på asyl, andre har allerede søkt opphold i andre europeiske land, særlig Italia og Hellas, sier Arnesen.

En afghansk statsborger med opphold i Italia, ble tatt med 15 falske bevis. Mange av de falske asylsøkerne har allerede søkt om opphold i land som Hellas, Spania og Italia, men finanskrisen har ført til at er det mye bedre muligheter for å tjene penger i Norge.

Selger smuglersigaretter

Flere av de afghanske sigarettselgerne, som selger smuglersigaretter på åpen gate i Oslo i stort omfang, har vært pågrepet med slike falske asylsøkerbevis.

Les også

Her er ett av svært mange sigarettbeslag tollvesenet og politiet har gjort av smuglede sigaretter.

Selger en million smuglersigaretter i uken i Oslo

Bakmennene tar en krone pr. sigarett. Deretter får selgerne resten når de videreselger en pakke for 40–50 kroner. De fleste selgerne er afghanske asylsøkere.

Selgerne er i stor grad afghanske asylsøkere. Selv om Oslo-politiet pågriper flere og sørger for at de blir utvist, blir mange pågrepet på nytt og på nytt.

- Vi tar de samme gjerningsmennene flere ganger. De blir utvist, og så kommer de tilbake. Noen blir utvist til andre land, mens andre til Afghanistan. Vi har tatt personer som er utvist til Kabul, og så kommer tilbake til Oslo igjen og blir tatt på nytt. Det fremstår som organisert virksomhet, sier leder av utlendingsseksjonen i Oslo politidistrikt, Egil Jørgen Brekke.

Har ofte fått avslag

- De forfalskede asylsøkerbevisene brukes av personer fra Afghanistan eller Pakistan. Personene har som regel fått avslag på sin søknad om opphold i Norge. De skaffer seg da et slikt kort med sitt eget bilde, men enten et annet navn på en som har oppholdstillatelse i Norge, eller et DUF-nummer til en person som har lovlig opphold, sier Arnesen.

Les også

En helt vanlig dag på jobben i Oslo tingrett. Aktor, politiadvokat Eivind Kluge og asylsøkerens forsvarer Bernt Christian Birkeland diskuterer i en pause. Tre dommere, en tolk, et vitne og to politimenn var også tilstede i de to timene hovedforhandlingen varte.

Over halvparten av de dømte, dømmes for narkolovbrudd

De siste to og et halvt årene er minst 352 asylsøkere i Oslo-området dømt til fengsel eller bøter i retten.

DUF står for Datasystemet for utlendings- og flyktningesaker, og er et felles saksbehandlingssystem for politiet, UDI, UNE og Integrerings og mangfoldsdirektoratet.

- I flere tilfeller er det både forskjellig bilde, navn og DUF-nummer på asylsøkerbevisene. Samtidig har de forfalsket et skattekort med samme navn som asylsøkerbevisene er utstedt til, sier Arnesen.

Les også:

Les også

Siste fra seksjon

Asylsøkere i Norge

Per 1. august er det registrert 6257 nye asylsøkere i Norge i år.

15 798 personer bor nå på norske asylmottak.

33 prosent av disse har endelig avslag på asylsøknaden, og dermed utreiseplikt. 1

6 prosent har sak til behandling i Utlendingsdirektoratet (UDI). 19 prosent har klagesak i Utlendingsnemda.(UNE).

Kilder: UDI, Politiets Utlendingsenhet (PU).

Flere bilder

Slik kan de falske asylsøkerbevisene avsløres: Kortene inneholder flere stavefeil, og i tillegg er det krysset av feil på baksiden av kortet. Selv om kortene ikke er gyldig legitimasjon, blir de ofte brukt nettopp for å legitimere identitet.

Slik kan de falske asylsøkerbevisene avsløres: Kortene inneholder flere stavefeil, og i tillegg er det krysset av feil på baksiden av kortet. Selv om kortene ikke er gyldig legitimasjon, blir de ofte brukt nettopp for å legitimere identitet. FOTO: Politiet

Siste nytt