- Bare kaldpresset matolje er ufarlig

Vil du unngå PAH-gifter i matoljer, kan du bare bruke kaldpresset olje av oliven, raps eller peanøtter. All annen olje har mer eller mindre av de farlige stoffene i seg.

Tjærestoffer. Det er nemlig umulig å produsere disse oljene uten produksjonsmetoder som fremkaller tjærestoffene, fremholder lege Fedon A. Lindberg, som er spesialist i indremedisin og livsstilssykdommer. Lindberg er overrasket over at Statens næringsmiddeltilsyn gikk ut og "friskmeldte" matoljer som solsikke-, mais- og soyaolje da det tidlig i høst ble avslørt til dels store mengder kreftfremkallende PAH-forbindelser i en rekke olivenoljer. -Enhver som er kjent med produksjonsmetodene i matoljeindustrien vet at det skapes PAH-forbindelser i de aller fleste oljer. Oljer av for eksempel solsikke, mais og soya kan ikke fremstilles uten at råmaterialet varmebehandles. I tillegg blir disse oljetypene som regel også tilsatt kjemiske løsemidler som benzen eller hexan for å skille ut oljen. Dette er bare en del av en lang prosess, som fører til at både unaturlig transfettsyre og en rekke andre skadelige biprodukter oppstår i oljen, sier Lindberg.De eneste oljene som er "rene" og sikre, er kaldpresset olje av oliven, raps eller peanøtter. Kaldpresset solsikkeolje er også å oppdrive i enkelte helsekostforretninger - men er uforholdsmessig dyre, fremholder han.

Brensel

Etter at SNT nå har fått analysert en lang rekke olivenoljer på det norske markedet, vil de over nyttår gå i gang med et større kartleggingsarbeide hvor alle type matoljer etter hvert skal under lupen. For etter noen ukers "tenkepause" er også SNT kommet til at alle typer matoljer kan inneholde for mye PAH.-Det er flott at SNT nå vil se nærmere på alle oljene. Men da bør de også på forhånd tilegne seg mer kunnskap om oljer og fettsyrer generelt. SNT bør nå nedsette en ekspertgruppe som kan vurdere matoljene ut fra flere hensyn, sier Lindberg.
Denofa fabrikker i Fredrikstad er en av de store matoljeleverandørene til norsk næringsmiddelindustri. Bedriften fremstiller i dag en rekke oljer og fettprodukter av soya, fiskeolje, palmeolje, jordnøttolje og kokosolje. Direktør Tom Kristoffersen i Denofa avviser Lindbergs påstander, og sier at analyseresultater viser at i hvert fall deres egne oljer ligger under akseptabelt innhold PAH. Tidligere kom både kokos og peanøtter inn til fabrikken i Fredrikstad som råvare. Men i dag importerer Denofa alle sine produkter i oljeform - bortsett fra soyabønnene - som fabrikken selv utvinner oljen av. For å få ut oljen av soyabønnene må råmaterialet tilsettes det kjemiske løsningsmiddelet hexan. Alt må så gjennomgå en en varmebehandling for å ekstrahere ut oljen. Deretter går blandingen gjennom flere avdampingsprosesser, hvor oljen igjen blir renset for løsningsmiddelet - før den til slutt blir raffinert. Men Kristoffersen avviser at disse prosessene fører til at det oppstår PAH-forbindelser i den ferdige oljen. Kokosoljen kan derimot være et problem, erkjenner han:-Vi har selv målt høyt innhold av PAH-forbindelser i kokosoljen vi får inn. Men vi klarer å rense oljen for PAH og andre giftstoffer gjennom raffineringsprosessen, ved bruk av aktivt kull, fremholder han.

Uoversiktlig

-Jeg tror gjerne at Denofa klarer å levere oljer uten å overskride grensene for PAH-forbindelser. Men markedet på matoljer er veldig uoversiktlig, og mange land i den tredje verden setter lav pris høyere enn kvalitet, sier Lindberg.Seksjonssjef Kirstin Færden i SNT erkjenner gjerne at statens kontrollører på oljemarkedet kunne hatt bedre kunnskaper. -Ja, og derfor vil vi sette i gang et forprosjekt for å sette oss bedre inn i både produksjonsmetoder, ulike forurensninger og fettsyresammensetning av oljer før vi går i gang med selve kartleggingen av markedet. Vi er glad for innspill fra alle som har noe å bidra med her, sier hun.

Les også:

Les også

Siste fra Helse

Siste nytt