• Kronprins Haakon besøkte Ghana tidligere i år. Der fikk han blant annet demonstrert hvordan malarianett kan redde liv. Men nå har myggen begynt å slå tilbake.

    FOTO: Åserud, Lise

- Økning i malariatilfeller etter utdeling av myggnett

Norge bidrar med 450 millioner årlig til fondet som distribuerer sprøytede myggnettinger. Men enkelte steder har myggen blitt motstandsdyktig mot giften.

Økende motstandsdyktighet mot insektmiddelet som brukes mot malariamygg, kombinert med redusert effekt av malariamedisin hos befolkningen, ser ut til å ha forårsaket et tilbakeslag for febersykdommen malaria. Det viser en rapport presentert i det anerkjente medisinske skriftet The Lancet torsdag.

En av aktørene som kjemper mot utbredelsen av malaria er Det globale fond for bekjempelse mot malaria, aids og tuberkulose. Norge støtter fondet med 450 millioner kroner årlig.

Distribusjon av myggnettinger sprøytet med insektmidler er blant tiltakene fondet bruker. Ifølge organisasjonen Roll Back Malaria Partnership (RBMP) er det distribuert over 300 millioner myggnettinger siden år 2000, noe de hevder kan ha reddet over en million menneskeliv.

Fulgte i tre årForskerne bak studien har gransket innbyggerne i landsbyen Dielmo i Senegal og deres helsetilstand fra januar 2007 til desember 2010.

I to år etter at distribusjonen av myggnetting ble satt i gang i 2008, så man en reduksjon i antall smittetilfeller. Mellom september og desember 2010 steg imidlertid antall tilfeller blant voksne og eldre barn i landsbyen til et høyere nivå enn utgangspunktet, skriver The Independent.

Forskere fant deretter ut at 37 prosent av arten Anopheles gambiae mosquitoes, som er ansvarlig for halvparten av Afrikas malariatilfeller, var motstandsdyktige mot insektmiddelet deltamethrin, som er anbefalt av WHO for å behandle myggnetting.

Sykdomstallene svingerKampen mot malaria har lenge vært en prioritert sak for Norge og utenriksminister Jonas Gahr Støre.

I en kronikk i Aftenposten i 2009, skrev Støre at «Vi vet det er mulig å redusere barnedødelighet fra malaria med over 90 prosent i 2015. Da må flere få tilgang til myggnett og effektive medisiner. Det vil forebygge risiko for infeksjoner og sykdom. (...)»

Spesialrådgiver Tore Godal i Utenriksdepartementet sier han er kjent med studien, men mener den er basert på et snevert datagrunnlag.

- Vi vet med malaria at sykdomstallene svinger veldig mye, blant annet avhengig av nedbør. Dette er basert på én landsby og et år, og dataene er veldig usikre. Det er veldig vanskelig å trekke noen konklusjoner, sier Godal.

- Følger utviklingenHan utelukker imidlertid ikke at man kan se effekten i større skala etter hvert - både geografisk og over lengre tid.

- Malariaparasitten er en slu parasitt, og vi må være forberedt på at det kan utvikles resistens mot nye medisiner, og at malariamyggen kan utvikle resistens mot insekticider. Derfor er det viktig at man er på vakt om følger med utviklingen, sier Godal.

- Hvordan følger dere denne utviklingen?

- Vi hadde et faglig møte på malaria i vår, hvor spørsmålet om om det er sikre tegn på resistensutvikling ble reist. Da var svaret nei. Men vi er veldig opptatt av at man må se på dette løpende, sier Godal.

Flest ofre under fem årSenest i fjor besluttet Regjeringen å øke det årlige bidraget til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria med 75 millioner kroner.

Sykdommen tar 880.000 menneskeliv hvert år, 85 prosent av disse er barn under fem år, i følge RBMP.

Les også

Siste fra Helse

Malaria

Malaria skyldes en infeksjon med en parasitt som kalles Plasmodium. Smitten overføres ved myggstikk. Malariamyggen blir selv smittet etter å ha sugd blod som inneholder umodne former av parasitten. Parasitten utvikler seg i myggen til det stadiet som er smittsomt for menneske, og overføres til mennesket ved myggstikk. Sykdommen tar 880.000 menneskeliv hvert år, 85n prosent av disse er barn under fem år. I Norge har det de siste årene blitt meldt ca. 70-100 tilfeller av malaria årlig, alle smittet utenfor landets grenser, hyppigst i Afrika. (Kilde: NHI/RBMP)

Siste nytt