Markant nedgang i antall registrerte selvmord

Siden toppen i 1988 er det nå 200 færre personer i Norge som tar sitt eget liv hvert år. Nedgangen skyldes trolig forebyggende tiltak, ikke nye medisiner mot depresjon.

Rundt 500 personer dør hvert år for egen hånd. Det er omtrent dobbelt så mange som i trafikken, opplyser De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).

RVTS understreker at selv om det er mørketall på dette området, er nedgangen tydelig. De mener dette viser at forebyggende tiltak virker.

En ny studie fra de nordiske landene slår uansett fast at nedgang i selvmordsraten ikke kan knyttes til økningen i salg av nye antidepressive legemidler, melder Folkehelseinstituttet.

Rammer mange

Fredag er Verdensdagen for selvmordsforebygging. Overfor Avisenes nyhetsbyrå minner Nils Petter Reinholdt ved RVTS Øst om at selvmord rammer så mange flere enn den som tar sitt eget liv.

– Det er viktig å fokusere på at dette også innebærer enorm lidelse for pårørende, venner og kolleger, påpeker Reinholdt.

Parallelt med det påpeker han at forebyggende arbeid innebærer et felles ansvar for folk rundt oss.

– Det handler for eksempel om å tørre å bryte inn hvis man er bekymret, og spørre direkte, dersom man har en mistanke om at noen har det vondt, om det faktisk er så alvorlig at han eller hun tenker på å ta livet sitt. Det er ganske avgjørende å få brutt inn i en sånn type krise.

Nordisk nedgang

Siden slutten av 1980-tallet har selvmordsraten vært synkende i mange vestlige land, inkludert Norge, Sverige, Danmark og Finland. Parallelt med dette kom nye typer antidepressive legemidler på markedet rundt 1990. Salget av disse økte år for år, på bekostning av de gamle preparatene. I en fersk nordisk studie publisert i BMC Psychiatry finner forskerne ingen holdepunkter for at de nye legemidlene kan knyttes til lavere selvmordsrate.

Det er tidligere blitt antydet at den eldre typen antidepressiva, som kan gi forgiftning ved overdose, kan ha blitt brukt til selvmord. I den nordiske studien er det imidlertid ikke funnet noen sammenheng mellom nedgangen i salget av disse medisinene og nedgangen i selvmordsraten.

Forskerne bak studien konkluderer med at selvmordsraten påvirkes av faktorer som er lite forstått og ikke lette å måle.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Helse

Siste nytt