Utdeling av heroin «en suksess» i København

Utdeling av gratis heroin til narkotikamisbrukere har vært en suksess i København, sier folk bak ordningen. Men færre misbrukere enn antatt har sluttet seg til prosjektet.

For tiden kommer 80 misbrukere hver dag til klinikken Valmuen nordvest i København, som har kapasitet til å ta imot 120 personer til heroinutdeling hver dag. Odense på Fyn har en tilsvarende ordning, og klinikken der er den eneste i Danmark der kapasiteten er fullt utnyttet.

- En forklaring på at flere møter frem i Odense, kan være at byen har et forholdsvis større antall heroinmisbrukere enn andre byer, sier Valmuens sjef Torben Ballegaard til nyhetsbyrået TT.

Han påpeker at det stilles strenge krav til klinikkens klienter. De skal først og fremst kunne samarbeide med personalet ved klinikken, og det er det mange som ikke greier.

- Det fins mange mennesker blant misbrukerne som fører et kaotisk liv, fastslår Ballegaard.

Det danske helsedirektoratet Sundhedsstyrelsen mener ifølge en oppfølgingsrapport at erfaringene fra Valmuen stort sett er positive. Det er registrert en markert forbedring av allmenntilstanden blant deltagerne, heter det i rapporten. (©NTB)

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Helse

Siste nytt