• Comoyo-sjef Sven S. Thaulow er fornøyd med firmaets workshop basert på Lean Startup-metoden. Her med en av idéskissene i bakgrunn.

    FOTO: Linda Sannum

- Kom dere ut av kontoret!

- Slutt med antakelser, forlat kontorene og gå ut å snakk med brukerne raskere, sier systemutvikler i IT-bransjen.

– Diskuter i fem minutter og gå deretter ut av kontoret og snakk med kundene! Ikke vent i måneder, sier BI-lektor Christian Rangen.

Ved å la kunder bedømme et produkt tidlig på idèstadiet, spares tid og penger. Tid mange i dag bruker bak lukkede dører på feilvurderinger, hvor investorer taper penger på feilskjær, mener høyskolelektoren.

- Man tvinges til å drepe dårlige ideer på et tidligere stadium, noe som er kostnadseffektivt, sier administrerende direktør i Comoyo, Sven Størmer Thaulow.

Raskere arbeidsprosesser

Lektor Tor R. Grønsund ved Universitetet i Oslo er enig. Han mener etablerte bedrifter bør svare på markedsendringene med raskere arbeidsprosesser.

Les også

Norske bedrifter tør ikke satse nytt

- Virker som de er avventende, sier Innovasjon Norge.

-Tilgangen på teknologi for en gründerbedrift er i dag langt større enn før. Det som før kostet millioner, koster i dag kun tusener. Det gjør terskelen for å starte opp konkurrerende virksomhet lav. Smidighet og hurtighet - ikke muskler - blir et fortrinn. Det gjelder å følge med i timen så man ikke blir forbigått, sier Grønsund.

Han har fulgt og formidlet filosofien Lean Startup i nærmere to år ved Senter for entreprenørskap. Der ser de nå at et fåtall norske firmaer omsider får øynene opp for metodikken.

Følg oss på Facebook!

Kostnadseffektiv innovasjon

Konseptet med Lean Startup og slagordet ”Get out of the building” har sitt utspring i Silicon Valley og er godt utbredt i USA. Gradvis har det nådd Norge.

Metoden i kortversjon betyr tidlig testing av idèer med potensielle kunder og raskere læring - før tjenesten er laget! Kundenes umiddelbare respons tvinger igjennom beslutninger der man før hadde endeløse ”religionskriger” basert på antakelser mellom ingeniører og markedsfolk.

- Lean Startup handler om å gjøre raske eksperimenter som gir deg mest mulig læring til lavest mulig investering, sier Tor R. Grønsund.

Slipp babyene

Forrige uke var 80 ansatte i det Telenoreide Comoyo på workshop og testet Lean Startup-metoden i praksis. De ansatte lanserte først rundt 50 ideer til nyutvikling i selskapet, og samlet seg deretter i grupper om de ti beste ideene.

Med begrenset tid for diskusjon og en kort deadline, skar de raskt igjennom og gikk ut til brukerne for å teste ideer og hypoteser.

De fikk flere aha-opplevelser rundt egne antakelser om markedet som viste seg ikke å stemme. Dermed kunne de raskere spisse ideene tilpasset brukernes behov.

Administrerende direktør Sven Størmer Thaulow i Comoyo er fornøyd med omfanget av idéer i ukens innovasjons-workshop.

FOTO: Linda Sannum

- Mange ruger for lenge på idèer og ser det som et prestisjetap å gi slipp på ”babyene” sine etter å ha jobbet med dem en stund. Man må tørre å lansere dem rykende ferske, da er de også lettere å vurdere objektivt, sier Kim Ophus Leskovsky i rådgivnings- og systemutviklingsselskapet Iterate.

Han mener noe av den viktigste læringen er å finne ut hvilke ideer man ikke skal bruke tid på, slik at de riktige ideene får fokus.

Iterate har implementert metoden Lean Startup, og har bistått Comoyo i deres arbeidsprosesser siden oppstart i fjor. Resultatet av ukens workshop ble en effektiv, energisk og lærerik prosess for de ansatte i Comoyo.

- Vi har fått endel gode ideer for selskapet å videreføre, sier administrerende direktør Thaulow.

Filosofi og vitenskap

Lektor Tor R. Grønsund ved Universitetet i Oslo mener selskapet er på riktig spor med det han kaller en vitenskapelig tilnærming til entreprenørskap. Det gjelder både gründerbedrifter som har lett for å kaste bort mye tid på idèutvikling, men også større bedrifter i alle bransjer.

- Det handler om raskest mulig læring med minst mulig investering, sier Grønsund.

- Metoden er også overførbar til oppstartsbedrifter, hvor man ved hjelp av enkle oppsett kan selge inn ideer til investorer istedetfor å presentere lange forretningsplaner, sier Størmer Thaulow i Comoyo.

 

Les også:

Siste fra Jobb

Lean Startup

  • En innovasjonsmetodikk som forenkler arbeidsprosesser
  • Har sitt utspring i Silicon Valley og er godt utbredt i USA
  • Filosofien er utviklet av Eric Ries med boken "The Lean Startup"
  • Hovedprinsipper er tidsbesparende læring i forbindelse med innovasjon og entreprenørskap
  • Slagordet "Get out of the building" illustrerer viktigheten av å møte brukerne tidligere i idèprosessen

Siste nytt