• Her, rundt bordet i kantinen, opplever mange at de får viktig informasjon om jobben sin.

    FOTO: Robert Kneschke/NTB Scanpix

Det er her du får vite hva som skjer

Praten over kantinebordet er langt viktigere på jobben enn blogger og andre sosiale medier.

Kantinepraten er viktig for en av seks arbeidstagere som forsøker å følge med på hva som skjer på arbeidsplassen.

Det er særlig på store arbeidsplasser at kantinen får en viktig intern rolle i hverdagen, mens slike spisesteder får en mindre rolle på små arbeidsplasser. Det kan ha en sammenheng med at mange småbedrifter greier seg uten en formalisert kantine.

Kvinnene ser ut til å sette mer pris på kantinens sosiale funksjon enn mennene. 19 prosent av kvinnene sier at kantinen er viktig, mens andelen er bare 13 prosent for menn.

Det er Kommunikasjonsforeningen som har gitt TNS Gallup i oppdrag å gjennomføre undersøkelsene.

Følg Aftenposten Jobb på Facebook!

Lite info fra sosiale medier

Nye former for kommunikasjon spiller en langt mer underordnet rolle på norske arbeidsplasser.

Hvis man legger sammen de små prosentsatsene for sosiale medier, blogger og chat, kommer statistikerne i TNS Gallup opp i bare åtte prosent.

De fleste arbeidstagere er stort sett nokså fornøyd med informasjonen fra ledelsen.

Utfordringene er størst innenfor helse- og sosialtjenester, der en av tre spurte oppgir at de er misfornøyd med ledelsens kommunikasjon med medarbeidere.

Les også

I disse dager begynner prosessarbeider Åsmund Sommervold (58) for syvende gang i ny jobb, hos industribedriften RHI Norge på Herøya, på samme sted hvor han fikk sin første jobb, for 32 år siden. Ringen er sluttet.

Norgesmester i å bytte jobb

Åsmund Sommervold (58) har mistet jobben seks ganger, men går til sin syvende med friskt mot.

 

Styreleder Astrid Mjærum i Kommunikasjonsforeningen mener at arbeidslivet ligger et godt stykke etter privatlivet i anvendelsen av sosiale medier.

- Det ser vi på kantinepratens betydning sammenlignet med de sosiale medienes plass i kommunikasjonene på arbeidsplassen, sier Mjærum.

- Jeg er utålmodig

- Er du som kommunikasjonsekspert skuffet over at de sosiale mediene fortsatt har en så beskjeden rolle sammenlignet med tradisjonelle møter, e-post og uformelle arenaer?

- Jeg er mer utålmodig enn skuffet. Tallene vitner om en viss treghet i arbeidslivet mens folk flest har tatt i bruk de sosiale mediene i stor målestokk. Selv i skolegårdene har vi sett at mange kontakter er flyttet til de sosiale mediene, sier styrelederen i Kommunikasjonsforeningen.

Det vil nok endre seg, siden mange yngre arbeidstagere har andre holdninger til bruk av sosiale medier enn eldre arbeidstagere.

- Men medier som Facebook og Twitter er kanskje ikke så velegnet for bedriftsintern kommunikasjon?

- Det finnes mange måter å gjøre dette på, fra ulike sosiale medier til en dialog mellom kolleger i lukkede grupper. Teknologiene og mulighetene til en fornuftig toveis kommunikasjon ligger der allerede.

- Poenget for mange virksomheter er å bli bedre på å dele de kunnskapene som man trenger, også utenom møterommene, sier Mjærum.

Intranett på store arbeidsplasser

Møter, e-post og muntlige beskjeder er fortsatt de dominerende kanalene for informasjon internt.

Intranettet blir en viktigere kanal, jo større arbeidsplassen er. 57 prosent av dem som jobber i virksomheter med over 100 ansatte, oppgir at intranett er en av de primære informasjonskanalene. Andelen synker til 43 prosent blant dem som jobber i virksomheter med mellom 51 og 100 ansatte.

E-post brukes i mindre utstrekning i virksomheter med få ansatte.

Les også

Unngå CV-fellene

- Arbeidsgiver ser etter grunner til å ekskludere deg fra søknadsbunken, sier spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi.

 

En tredjedel av de spurte oppgir at e-post er en viktig kanal, mens andelen øker med størrelse på bedriften og utgjør 67 prosent i virksomheter med over 100 ansatte.

Muntlige beskjeder

Muntlige beskjeder er viktigst blant de yngste arbeidstagerne. 61 prosent av dem som er yngre enn 39 år, oppgir at muntlige samtaler er en av hovedkanalene for informasjon.

Andelen synker til like under halvparten blant veteranene fra 50 år og oppover.

En parallell nettundersøkelse blant Kommunikasjonsforeningens egne medlemmer gir et lignende bilde. Også her er det de tradisjonelle møtene, e-postene og muntlige samtalene som fortsatt spiller hovedrollen på arbeidsplassen. Kantinepraten får derimot en mindre rolle blant kommunikatorene.

Siste fra Jobb

Siste nytt