• FOTO: SCANPIX

Ferske politifolk slakter egen utdanning

Åtte av ti studenter som gikk ut av Politihøgskolen (PHS) i år, er misfornøyd med undervisningen de fikk. Det hjelper ikke på stemningen at mange mener det er trangt om plassen på forelesninger og lite yrkesrettet undervisning.

Samtidig opplever erfarne politifolk noen nyutdannede som handlingslammet og uten selvtillit.

Studentene har evaluert de fire fagområdene på høyskolen. Ifølge Universitas sier åtte av ti nyutdannede at de er lite eller middels fornøyd med området «Politi og samfunn», mens 65 prosent av studentene er lite eller middels fornøyd med området «Forebyggende politiarbeid».

Ønsker mer operativ trening

Les også

4 av 5 politifolk på Oslos østkant vil ha våpen i beltet

I år kan politiet gå inn for våpen i beltet.

– Undervisningen kan ha vært mangelfull og lite yrkesrettet. Noen av fagene gir oss lite utbytte sett i lys av yrket vi skal utøve, sier Simen Bakke, tillitsvalgt for politistudentene som ble uteksaminert i sommer.

Endring underveis

Assisterende rektor ved PHS, Nina Skarpenes, sier til NTB at evalueringen vil få konsekvenser:

– Noen endringer blir det allerede i år, blant annet innen «Forebyggende politiarbeid». Der var vi ikke fornøyd med eksamensformen i fjor. Der lager vi nå en eksamen hvor alle emnene innen området er med, slik at vi får en tettere sammenkobling mellom teori og praksis. Kullet som gikk ut i vår, var første kull som fulgte rammeplanen av 2007.

– Vi skal nå ha en stor evaluering. Da vil vi se på muligheten for grundigere endringer innenfor alle fagområdene, der studentene også skal delta, sier Skarpenes.

Studentene sitter igjen med masse begrensninger for hva de kan gjøre. De lærer ikke nok om mulighetene for å gripe inn.

Handlingslammet

Førsteamanuensis Linda Hoel ved Politihøgskolens avdeling i Bodø har tatt doktorgrad i praktisk politiarbeid. Hoel har tro på en teoriundervisning som i større grad tar utgangspunkt i politiets arbeidshverdag, slik at studentene blir mer trygge på seg selv og fortrolige med å ta selvstendige valg:

– Det finnes eksempler på erfarne politifolk som opplever at nyutdannede politibetjenter er helt handlingslammet når de skal forholde seg til en reell situasjon. Da nytter det ikke å være god på juss. Politibetjenten må vite hva han faktisk skal gjøre, sier Hoel.

Mer praksis

Hoel får støtte fra kriminaletterforsker Erik Håland ved Rogaland politidistrikt:

– Studentene sitter igjen med masse begrensninger for hva de kan gjøre. De lærer ikke nok om mulighetene for å gripe inn, sier Håland, som ble landskjent etter NOKAS-ranet, der han var den første politibetjenten som avfyrte skudd mot ranerne på Domkirkeplassen.

Fungerende rektor Skarpenes kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene:

– Det er ikke den tilbakemeldingen vi får. Vi har hatt en større undersøkelse der det tydelig kommer frem at overgangen mellom utdanning og yrke oppfattes som mye mindre for politistudenter enn for andre yrkesfaglige. For eksempel opplever sykepleiere et mye større såkalt profesjonssjokk når de går ut i arbeid.

Trangt om plassen

Studentene er fornøyd med områdene «Etterforskning» og «Operative oppgaver», men også her savner studentene ytterligere praktisk trening. De ønsker mer rom for egentrening og bedre utnyttelse av de ressursene som eksisterer, men er frustrerte fordi kapasiteten ved skolen allerede er sprengt.

I Oslo er studentantallet tredoblet på få år. Med 720 studenter per trinn må deler av kullene følge noen forelesninger ved hjelp av bildeoverføring til andre klasserom.

Skarpenes opplyser at PHS nå er i dialog med Statsbygg for å se på mulighetene for å bygge ut.

– I en slik prosess vil vi alltid ha studentene med på høring, sier hun.

(©NTB)

Les også:

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Siste fra Jobb

Siste nytt