• Medisinstudentene har de tøffeste opptakskravene i Norge.

    FOTO: Geir Mogen / NTNU

Her er det vanskeligst å komme inn

Medisinstudenter og nanoteknologer ligger fortsatt på karaktertoppen.

Klokken ni torsdag morgen publiserte Samordna Opptak poengstatistikken for 2012. Den viste at det fortsatt er medisinstudiet i Oslo som har høyest poenggrense.

De fem studiestedene som tilbyr medisinutdanning i Norge står nå  øverst på listen.

67,7 poeng måtte man ha får å komme inn i år i Oslo, mot 68,0 poeng i fjor. Dette er innenfor ordinærkvoten (det vil si skolepoeng, alderspoeng, realfagspoeng og utdanningspoeng samlet).

Topp 10 ordinær kvote

Det finnes flere opptakskvoter. Her vises den ordinære og den for dem som søker for 1. gang direkte fra videregående skole.

Skole Studium Ordinær kvote 1. gangs-
vitnemål-
kvote
UIO Medisin, høst 67.7 58.7
UIO Medisin, vår 66.6 56.9
NTNU Medisin 66.2 59.2
UIB Medisin 65.7 56.9
UIT Medisin 65.5 56.7
UIO Odontologi 64.6 54.3
UIO Psykologi prof høst 64.3 55.6
UIT Fysioterapeut 63.5 53.8
NVH Veterinær 63.4 54.3
UIB Odontologi 63.2 53.5

Kommer man direkte fra videregående (Førstegangsvitnemålkvote er for søkere som er 21 år eller yngre i opptaksåret, og som har et førstegangsvitnemål, red. anm.) er det Nanoteknologi ved NTNU som er det vanskeligste studiet å komme inn på med 63,2 poeng i år mot 61,1 poeng i fjor.

Deretter følger Industriell økonomi ved NTNU, Medisin ved NTNU og så medisin i Oslo.

Lurer du på hvor mange poeng du har? Her kan du regne ut poeng.

Vinneren

Det er størst øking i antall tilbud gitt i utdanningsområdet økonomi og administrasjon. Her er det gitt 938 flere tilbud i år enn i 2011.

Men fortsatt er det helsefagene som er mest populære med 13.000 fler søkere enn for økonomi.

Jusstudiet i Oslo har høyest søkertall. Men bare 12 % av søkere på juss får studieplass, selv om 80 % er kvalifisert.

Fortsatt flest kvinner

Ved årets hovedopptak gis 31 223 av tilbudene til menn, mens 48 181 tilbud gis kvinner. Det vil si at kvinneandelen holder seg stabil på 60,7 prosent.

- Kvinnene er mer retta inn mot helse og sosialtjenester, og har større interesse for å drive undervisning - med andre ord yrker som krever høyere utdanning. Disse områdene står for mye av veksten innen kvinners utdanning, sier forskningsleder Nils Martin Stølen i SSB.

I 1985 hadde under én prosent av kvinnene høyere utdanning. I dag er hver fjerde med doktorgrad en kvinne ifølge SSB.

Flere vil ha høyere utdanning

Utdanningsnivået stiger stadig i Norge. I 1985 hadde over 38 prosent av befolkningen bare grunnskole. I dag har rundt 20 prosent bare grunnskole. 115 062 kvinner og menn søkte høyere utdanning i år. Det er økning på nesten 7 prosent fra i fjor. 

- Dette er det høyeste antall søkere vi har sett i Samordna opptaks historie, sier Bente Ringlund Bunæs, daglig leder i Samordna opptak.

- Økningen er større enn det veksten i ungdomskullene skulle tilsi, og det er heller ingen nye læresteder eller studier som kan forklare den store økningen. Det ser ut til at det er en økt interesse for høyere utdanning i befolkningen. 

60 % av de som fikk tilbud om studieplass i hovedopptaket i fjor, møtte opp på skolen. Foreløpig har Samordna opptak sendt ut 79 404 tilbud til de som er kommet inn. Det er 4 878 flere tilbud enn i 201, og 1058 flere studieplasser enn i 2011.

 

De 250 med høyest karakterkrav

Det finnes flere opptakskvoter. Her vises den ordinære og den for dem som søker for 1. gang direkte fra videregående skole. Denne tabellen er sortert etter kvoten for førstegangsvitnemål.

I tabellen vises poenggrenser ved hovedopptaket 20. juli i 2012. Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass. Poenggrensene kan gå litt ned i senere opptak.

  Man kan ikke nødvendigvis sammenligne poenggrenser mellom to studier, siden de kan ha forskjellig regelverk for poengutregning. Noen studier har f.eks. opptaksprøve der prøvepoengene legges til.

 
Skole Studium Ordinær kvote 1. gangs-
vitnemål-
kvote
NTNU Nanoteknologi 63.2 61.1
NTNU Ind.øk. 61.8 59.5
NTNU Medisin 66.2 59.2
UIO Medisin, høst 67.7 58.7
UIB Medisin 65.7 56.9
UIO Medisin, vår 66.6 56.9
UIT Medisin 65.5 56.7
NTNU Fysikk og matematikk 55.2 56.4
NTNU Psykologi, prof. 62.8 55.7
UIO Psykologi prof høst 64.3 55.6
NTNU Energi og miljø 53.6 55
NTNU Petroleumsfag 55.2 54.8
NTNU Fysikk 54.4 54.4
UIO Odontologi 64.6 54.3
NVH Veterinær 63.4 54.3
NTNU Industriell design 58.6 54
UIT Odontologi 63 53.9
UIO Internasjonale studi 58.8 53.8
UIO Psykologi prof vår 62.6 53.8
UIT Fysioterapeut 63.5 53.8
NTNU Marin teknikk 54.7 53.6
NTNU Prod.utv./produksjon 54.3 53.6
UIB Odontologi 63.2 53.5
NHH Siv.øk. 56.1 52.9
NTNU Arkitekt 58.3 52.8
NTNU Bioteknologi 53.5 52.7
NTNU Ing.vit. og IKT 52.6 52.7
NTNU Ind.kjemi/biotek 49.7 52.6
UIO Ernæring, vår 61.3 52.5
NTNU Teknisk kybernetikk 52.2 52.4
UIO Jus, høst 59.4 52.3
NTNU Datateknikk 52.4 52.3
NTNU Bygg- og miljøtek. 53.4 52.2
NTNU Tekniske geofag 54.2 52.2
HIOA Journalistikk 58.5 52
UIB Human ernæring 61.3 51.8
UMB 1-årig grunnstudium 55 51.8
NTNU Materialteknologi 52.3 51.8
NTNU Kroppsøv/Idrett årss 61.7 51.5
UIB Journalistikk 57.1 51.2
NTNU Kjemi, bachelor 50.8 50.9
NTNU Geologi 53.2 50.8
UIB Rettsvitenskap 55.6 50.5
NTNU Film og videoproduks 53 50.4
UIA Ind. øk/tek.ledelse 52 50.4
UIS Industriell økonomi 53.6 50.4
HIST Fysioterapi 56.1 50.2
UIO Psykologi, års 55.3 50
NTNU Lektor hist 52.5 50
NTNU Elektronikk 50.3 49.9
UIB Farmasi 52.3 49.8
UIT Rettsvitenskap 55.3 49.8
NTNU Biologi og kjemi, år 52.9 49.8
UIB Film-/ tv-produksjon 53.6 49.7
UIO Jus, vår 57.2 49.6
HIB Fysioterapeut 56 49.6
UMB Industriell økonomi 54 49.4
NTNU Komm.tekn. 51.3 49.4
UIB Nanoteknologi 52.1 49
UMB Miljøfys. og energi 47.8 49
NTNU Matematiske fag 50.9 49
NTNU Lektor samf. 52 48.9
HVO Journalistikk 52.8 48.9
UIB Samfunnsøkonomi, år 58.6 48.8
UIO Kultur og kommunikas 53.6 48.8
UIS Petroleum, master 51.7 48.8
HIOA Drama og teater, års 56.7 48.5
UMB Bioteknologi 46.9 48.4
NTNU Lektor realfag 48.3 48.3
HIOA Fysioterapeut 55.9 48.3
NTNU Biologi 48.8 48.2
UIS Øk.adm., master 51.5 48.2
NIH Idrett - bachelor 53.3 48.1
UIB Generell psykologi 54.8 48.1
HIOA Kunst og design, års 54.4 48.1
NTNU Psykologi, års 50.4 48
UIS Journalistikk 51.7 47.9
UIB Samf.øk., master 50.3 47.7
UIO Engelsk, års 58.8 47.7
NTNU Mat./stat. års 53.9 47.7
UIS Rettsvitenskap 54.1 47.7
UMB Biologi 45.9 47.6
UIB Arb. og org.psykolog 56.4 47.4
UIO Statsvitenskap 53.8 47.4
UIA Rettsvitenskap 52.4 47.4
UIO Psykologi, 3-årig 55.5 47.3
NVH Dyrepleier 55.5 47.3
NTNU Psykologi 52.3 47.3
UIO Farmasi 50.5 47.2
HIOA Økonomi og led. års. 61.2 47.2
UIS Offshoreteknologi 51.8 47.2
UMB Byggtekn, arkitektur 50.9 47.1
HIOA Fysio/mensendieck 54.2 47
UIA Øk. adm., master 47.8 46.9
UIO Statsvitenskap, års 56.5 46.8
HIB Ing. undervannstekn. 55.6 46.8
UIB Petr.pros.tekn. 51.3 46.7
UIO Kriminologi 53.9 46.7
UMB Kjemi og bioteknolog 44.7 46.7
UIO Samfunnsøkonomi 56.6 46.5
UIO Spansk, årsstudium 57 46.5
NTNU Samf.øk. 48.1 46.5
UIB Molekylærbiologi 46.3 46.4
HIOA Medier/kommunikasjon 53.9 46.4
UIB Samf.øk., ba 50.4 46.3
UIO Kunsthist, års 57.1 46.3
UIS Petroleum, bachelor 53.4 46.3
UIB Psykologi, år 49 46.2
UIB Geofysikk 46.9 46.2
UIO Offentlig admin 54.8 46.2
NTNU Lektor språk/engelsk 48.5 46.2
UIB Geologi 47.8 46.1
HIB Økonomi og adm. 50.7 46.1
UIO Medievitenskap, års 55.9 46
UMB Landskapsarkitektur 54.2 46
HIOA Medier kommunikasjon 58.2 46
UIS Petroleumsgeologi 49.7 45.9
HIST Økonomi og adm. 50.4 45.9
UIN Animal Science 48.5 45.8
UIO Samfunnsøkonomi, 5år 52.2 45.7
UIO Utviklingsstudier 50.6 45.7
NTNU Lektor språk/nordisk 45 45.7
NTNU Informatikk 47.5 45.6
HIB Folkehelsearbeid 52.4 45.5
HIBU Juss, Hønefoss 51.5 45.5
HIOA Kroppsøving/idrett 53.7 45.5
UIO Europastudier (EU) 50.4 45.4
HIB Musikk 49.1 45.4
HVO PR, komm. og media 49.2 45.4
NTNU Lektor geografi 48.1 45.3
UIS Fjernsyn-/multimedie 49 45.3
HIST Ingeniør, energi 52.2 45.3
HIÅ Maritim utd.,nautikk 54.2 45.3
UIB Politisk økonomi 49.9 45.2
UIO Lektorprog kult,samf 49.2 45.2
UMB Maskin og prosesstek 45 45.1
NTNU Samfunnsøkonomi, års 49.5 45.1
HIB Sosialt arbeid 53.6 45.1
NTNU Statsvit. årsst. 48.6 45
NTNU Musikkteknologi 46.2 45
UMB Frie realfag 46.6 44.8
UIO Medievitenskap 50.8 44.7
UIO Musikkvitenskap 39 44.6
HIB Grlær 5-10 samfunnsf 48.1 44.6
HIOA Samfunnsernæring 52.6 44.6
NTNU Politisk økonomi 47.4 44.5
UIA Ern, mat, kult, år 51.4 44.5
NTNU Statsvitenskap 46 44.4
UIA Ernær., mat, kult. 48.7 44.4
UIN Friluftsliv 52.3 44.4
HIOA Øk./adm (revisjon) 51.4 44.4
HIST Sykepleier 49.7 44.4
UIB Lektor språk 44 44.3
UIB Sammenl. politikk 46.5 44.3
UIO Allm. litt.vit. års. 54 44.3
HIB Idrett, faglærer 49.6 44.3
HIG Mediedesign 47.1 44.3
UIO Geofag 48.3 44.2
UIT Sykepleier 53.8 44.2
HIL Juss 47 44.2
HIOA Adm. og ledelse 50.5 44.2
NTNU Bevegelsesvit. 47.4 44.1
NTNU Samfunnsøkonomi 47.8 44.1
HINT Idrett 42.8 44.1
HIÅ Ing. Prod.og system 42.9 44.1
HIÅ Økonomi og ledelse 50 44.1
UIB Medievit., årsst. 52.6 44
HIOA Kunst og design 54.6 44
UIO Historie, årsstudium 55.8 43.9
HIOA Drama og teater 52.3 43.9
NIH Idrett og samfunn 49.8 43.8
UIT Psykologi 49.7 43.8
UIS Økonomi og admin. 48 43.8
UIO Tannpleie 53 43.7
UMB Fornybar energi 50.3 43.6
UIA Ing., maskin 47.9 43.6
HIB Gr.lær 5.-10. m/mat 47.5 43.6
HIB Bioingeniør 50.2 43.6
HIB Ing., marinteknikk 53.2 43.5
UIT Tannpleier 51.6 43.4
UIA Ing. byggdesign 43.3 43.4
UIA Øk.adm., Kr.sand 46 43.4
UIN Siviløkonomutdanning 43.4 43.4
NTNU Engelsk, årsstudium 50.2 43.3
HIST Grlærer 5-10 realfag 45.6 43.3
UIB Adm.org. år. 55.1 43.2
HIST Ingeniør, bygg 50.7 43.2
UIB Sam.pol., år 54.6 43.1
HIB Sykepleier 47.9 43.1
HIBU Vis. kom. Drammen 48 43.1
HIL Økonomi og adm, års 52.2 43.1
UIO Sosiologi 50.9 43
UMB Utviklingsstudier 46.9 43
HIB Ing., maskinteknikk 50.3 43
HIOA Barnevernspedagog 49.5 43
HDH Sykepleierutdanning 47.1 43
UIA Kom.,visuelle medier 44.4 42.9
UIS Kroppsøv/idrett,års. 45.1 42.9
UIB Medievitenskap 45.6 42.8
UIB Utviklingsstudier 44.4 42.8
HIOA Grlær 5-10 matem 48.4 42.8
HIÅ Økonomi og adm. 46.1 42.8
NIH Friluftsliv 50.3 42.7
NTNU Samf./idr./vit. 46.1 42.7
NTNU Sosiologi, årsst. 46.8 42.6
HISF Idrett og helse 44.1 42.6
HIVE Idrett og helse 46.3 42.6
HIÅ Shippingledelse 51.4 42.6
DHS Sykepleier, Oslo 47.9 42.6
UIB Europastudier 43.2 42.5
UIT Psykologi, årsstud. 44.2 42.5
HIBU Juss, år, Hønef. 46.4 42.5
HIL Psykologi, års 44.6 42.5
HIOA Kunst/tekstil, års 52.2 42.4
UIB Sosiologi, år 51.3 42.3
UMB Økonomi og admin. 46 42.3
HIB Ing., energitekn. 50.9 42.3
UIB Lektor nat.vit/matm. 40.4 42.2
UIT Økonomi og admin. 46 42.2
UMB By- og regionplanleg 48.4 42.2
NTNU Filosofi, årsstudium 44.7 42.2
UIB Sos.ant., år 50.8 42.1
NTNU Samfunnskunnskap 49.1 42.1
HIB Ergoterapeut 45.8 42.1
HIBU Markedsføring, H. 42.6 42.1
HIOA Sosialt arbeid 49.6 42.1
HIOA Idr/friluftsl/helse 48 42.1
HIÅ Eksportmarkedsføring 45.2 42.1
UIB Kognitiv vitenskap 48.2 42
UIO Retorikk/komm 53.6 42
UIT Ledelse 47.1 42
UIO Allmenn litteraturv. 54.4 41.9
UIA Litt., film, teater 46.7 41.9
UIB Lektor norsk 41.2 41.8
UIO Demokrati og rettigh 48.6 41.8
UMB Samfunnsøkonomi 45 41.8
UIA Sosionom 48.7 41.8
UIT Ergoterapeut 41.6 41.7
NTNU Eur.stud./engelsk 39.6 41.7
HIF Idrett, Tromsø 46.3 41.7
HIST Sosionom 51.4 41.7
UIB Utviklingsstud., år 50.3 41.6
UIA Statsvitenskap 43.9 41.6
HIST Barnevernspedagog 47 41.6
UIA Regnskap og revisjon 44.2 41.5
HIL Økonomi og adm. 43.7 41.5
UIO Kjemi 41.1 41.4
UIA Sykepleie, Kr.sand 43 41.4
HIB Landmål. og eiendom 49.6 41.4
UIO Sosialantropologi 49.1 41.3

HIST = Høgskolen i Sør-Trøndelag
HIOA = Høgskolen i Oslo og Akershus
NHH = Norges Handelshøyskole, Bergen
NVH = Norges Veterinærhøgskole
NTNU = Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.
UIA = Universitetet i Agder
UIB = Universitetet i Bergen
UIN = Universitetet i Nordland
UIO = Universitetet i Oslo.
UIT = Universitetet i Tromsø
UIS = Universitetet i Stavanger
UMB = Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås

Mer detaljert statistikk finner du på www.samordnaopptak.no.

 

 

Les også:

Siste fra Jobb

Vil du studere, men glemte å søke?

Restetorget

Når Restetorget åpner 20. juli kl. 09.00 er det ledige studieplasser ved 417 ulike studier fordelt på 30 læresteder. Se oversikt over studiene som kommer på Restetorget: http://www.samordnaopptak.no/restetorgstudier/

Alle kvalifiserte søkere kan søke studieplasser via Restetorget, uavhengig om de har søkt tidligere i år. Søkere som har fått tilbud om studieplass eller står på venteliste, har frist til 26. juli med å svare. Alle må svare via internett - www.samordnaopptak.no, ved hjelp av elektronisk ID.