• Utrolig givende, synes Rita Aurtun (42), som via den kommunale virksomheten Mølla i Bærum har fått jobb med å kjøre psykisk utviklingshemmede mellom hjem og arbeidsplass.

    FOTO: INGAR STORFJELL

Hjalp langtidssyke tilbake i jobb

Skal man få de langtidssyke i arbeid, så er regelverket den største hindringen.

Det viser et prosjekt fra Bærum. Ingen steder er sykefraværet høyere enn i kommunale bedrifter.

–Tett oppfølging fra engasjerte, hyggelige fagfolk, som står til rådighet sent og tidlig. Det har gjort at jeg kom tilbake i jobb.

Rita Aurtun er ikke i tvil om hvor den viktigste suksessfaktoren ligger for egen del. Etter snart tre år som sykmeldt og etter hvert ufør, med en rygg som ikke tålte mer, er 41-åringen lykkelig over å være i arbeid igjen.

Den langtidssyke hjelpepleieren har fått en oppgave hun selv synes er midt i blinken: Sjåfør på minibussen som frakter psykisk utviklingshemmede mellom bosted og arbeidsplass ved vernede bedrifter i Bærum.

Strålende.

–Vi synger og ler og har det helt strålende. Et givende arbeid, og samtidig faglig relevant med den bakgrunnen jeg har, smiler Rita, og gir «Eivind» en hjelpende hånd på vei ut av arbeidsbussen.

Hun er én av 69 langtidssyke deltagere i prosjektet «Tilbake i arbeid», som Bærum kommune har tatt initiativ til. Og prosjektleder Gina Ihle Frogner kan slå fast at det har båret frukter:

60 prosent av deltagerne er eller vil være i jobb. Med andre ord: Over 40 personer, blant dem som ofte anses som utenfor arbeidslivet, har gått fra å være langtidssyke til å bli yrkesaktive.

Prosjektlederen har ikke finregnet på økonomien, men er overbevist om at dette er lønnsomt, med samlede kommunale midler på ca. 2,3 millioner kroner for 2008 og 2009.

Verdifullt.

–Først og fremst er dette verdifullt for den enkelte. Men det er også verdifullt for kommunen og samfunnet generelt, når tidligere langtidssyke kan bidra til fellesskapet med arbeidskraft og skattepenger, i stedet for at Nav må betale sykepenger og uføretrygd.

Prosjektlederen har høstet og analysert erfaringer som bør være nyttige for alle involverte:

* Resultatene er oppnådd til tross for et system som er mer til hinder enn til støtte for veien tilbake til arbeidslivet.

* Samarbeidet har lykkes på grunn av dyktige fagfolk som har sett løsninger på tross av regelverket.

* Erfaringen er at lite går av seg selv, og at mye kan gå galt i en sak dersom det er små mangler i dokumentasjonen.

Mange hindringer.

Slik lyder noen av konklusjonene i den rapporten som Gina Ihle Frogner selv har skrevet. Hun utdyper dette slik:

–Det er absolutt mulig å få mange av dem som har vært lenge ute av arbeidsmarkedet, tilbake i jobb. Men systemet legger så mange hindringer i veien at det går svært mye tid og ressurser med til å finne smutthull. Den situasjonen må vi bort fra, sier prosjektlederen.

Prøve seg frem.

Selv kan sjåfør Rita Aurtun ikke få understreket sterkt nok hvor viktig det er med fleksibilitet overfor mennesker i hennes situasjon:

–For meg har det vært avgjørende å få prøve meg frem; i ulike jobber og med forskjellige stillingsbrøker, inntil jeg fant den jobben jeg nå har, der jeg arbeider 40 prosent. Det fungerer veldig bra.

Hun peker også på en annen viktig erfaring:

–Jo lenger du går sykmeldt eller ufør, desto høyere blir terskelen for å komme tilbake. Derfor er ikke oppfølging fra HMS-tjenesten og andre involverte tilstrekkelig. Det må også være en link mellom rehabilitering og arbeidsmarked. Da er det lettere å få det puffet som ofte trengs for å komme i gang, sier hun.

–Vi har stått på for å skaffe oss nettverk og oversikt over egnede jobber. Vår erfaring er at det er viktig å komme inn i rekrutteringsprosessen før stillingene blir utlyst, for å kunne skaffe jobber til dem som har de spesielle behovene våre brukere har. For her handler det om skreddersøm, sier Gina Ihle Frogner.

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Siste fra Jobb

Arbeidsprosjektet

Toårig prosjekt, avsluttet 31. desember 2009. Gjennomført av Bærum kommune, i samarbeid med Nav Bærum og Arbeidslivsenteret i Akershus. Viktigste resultat: Av 69 deltagere er 46 prosent nå i jobb, fast eller midlertidig. 23 prosent er under attføring/utdanning for å kvalifisere seg til nytt arbeid. Halvparten av disse ventes å få jobb, slik at samlet andel i arbeid blir ca. 60 prosent. Målgruppe: Langtidssyke med minst seks måneders fravær og behov for jobbskifte. Videreføres: Prosjektet er fra nyttår integrert i Bærums kommunes HMS-tjeneste, med tre stillinger og en kommunal bevilgning på 3,5 millioner kroner.

Slik kan langtidssyke få hjelp

Tett samarbeid med Nav, stor vekt på å motivere og evne til å skjære gjennom regeljungelen. Det er noen av suksessfaktorene for å få langtidssyke i jobb. MOTIVERING av deltagerne og vekt på at de utvikler evnen til å ta tak i egen situasjon er alfa og omega. Kombinert med positivt håp om fremtiden, og en god porsjon realisme. TID: Å komme tilbake i jobb er tidkrevende og tøft. Mange trenger god tid for å bygge opp troen på seg selv, få prøve ulike alternativer og ofte styrke egen kompetanse gjennom opplæring/etterutdannelse. GOD DIALOG: Støtte, oppfølging og god dialog, både med egne ledere og hjelpeapparat er nødvendig, for å kartlegge ressurser og finne varige løsninger og unngå feilomplasseringer og kortsiktige tiltak. TETT SAMARBEID: Virksomheten bør inngå konkret samarbeidsavtale med Nav, slik at de blir godt kjent med forholdene og kan følge opp over tid. FINN JOBBENE: Det er viktig å være svært tett på det lokale arbeidsmarkedet og komme inn før jobber blir utlyst, for å finne jobbmuligheter for langtidssyke. FOREBYGG: Gjør alt du kan gjøre for å unngå at folk blir syke. Kilde: Sluttrapport: tilbake til arbeid Prosjektleder: Gina Ihle Frogner