• Hjelpepleier Halldis Larsen hjelper beboer Arvid Gjærdingen opp av stolen. Hun er vant til tunge løft og tøffe tak på jobben. Men tror stort ansvar for hjem, barn og familie forklarer minst like mye av kvinners økende sykefravær.

    FOTO: JAN TOMAS ESPEDAL

Kvinner er mye mer borte fra jobben

Fulltidsarbeid kombinert med fortsatt stort ansvar hjemme er årsaken til at kvinner blir slitne og syke, tror flere av ekspertene.

Sykefraværet øker mye mer for kvinner enn for menn. Det slås fast i en rapport som Nav kommer med i dag. De har sett på utviklingen i langtidssykefraværet de siste 20 årene og har kommet frem til at:

  • Kvinners sykefravær har økt med 36 prosent fra 1989 til 2008.
  • Menns fravær har kun økt med fire prosent i tilsvarende periode.
  • Mens kvinner i 1989 hadde 35 prosent høyere sykefravær enn menn, har tallet i 2008 dermed økt til 77 prosent.

– Fraværet totalt sett øker, og gapet mellom kvinner og menn øker. Dette er en utvikling vi mener er urovekkende, sier direktør i Nav, Erik Oftedal.

Lenger borte

Han forteller at økningen i fraværet for kvinner skyldes at en større andel sykemelder seg, og at de blir lenger borte fra jobb når de først er syke.

Oftedal understreker at rapporten kun ser på sykefravær utenom de 16 første dagene av hvert fravær. Dette utgjorde ifølge Nav omtrent halvparten av alt sykefravær i 2008.

Oftedal tror ikke bildet ville sett særlig annerledes ut hvis man også hadde sett på sykefravær under 16 dager.

– Vi har tidligere sammenlignet de to typene fravær og sett at de i all hovedsak har hatt samme forløp. Vi antar derfor at denne rapporten gir en god beskrivelse av utviklingen i det totale sykefraværet over tid.

Hva som er årsaken til at kvinners sykefravær øker så mye i forhold til menns, er ifølge Oftedal vanskelig å si. Han tror en mulig forklaring kan være at kvinner i større grad enn menn bærer byrdene ved dobbeltarbeid. Ifølge tall fra SSB har sysselsettingsandelen blant kvinner økt fra 60 til 70 prosent de siste 20 årene. Dermed er det flere som kombinerer jobb og familie.

Flere krav

– Omsorgsinstinktet! Vi kvinner driver 24-timers omsorgsservice.

Halldis Larsen ved Kirkens Bymisjons Ammerudhjemmet i Oslo er enig med Oftedal og nøler ikke når hun sammen med tre kolleger skal prøve å forklare den voldsomme veksten i kvinners sykefravær.

– Med barn og familie hjemme er du aldri ferdig med jobben når du går hjem. Kjønnsrollene er nok ikke så moderne som vi liker å tro, sier hun, til gjenkjennende nikking.

– Kravene på jobben er mye større nå enn for ti år siden. Jeg blir mye mer mentalt sliten, sier sykepleier Sanela Huic. Som alenemor merker hun at ansvaret blir ekstra tøft. –Vi skal jo strekke til overalt og være fullt til stede.

Som Aftenposten nylig fortalte, viser en omfattende svensk studie at yrkeskvinner med barn er mer slitne og har dårligere helse enn sine kolleger uten barn.

På Ammerudhjemmet stemmer undersøkelsen tilsynelatende bra: Hjelpepleier Janne Olsen er barnløs og har hittil ikke hatt en eneste sykedag.

– Jeg kan jo styre min egen tid og hente meg inn, fastslår hun.

Tar mer ansvar

Professor i helsefag ved Universitetet i Agder, Ulla Britt Lilleaas, tror de fire kollegene treffer spikeren på hodet: Flere kvinner jobber fulltid, men tar fortsatt det meste av ansvaret hjemme. Forskningen hennes viser at kvinner som tar ansvar på alle arenaer ofte ender med kroniske plager.

– Kvinner tåler i hvert fall ikke mindre enn før hvis noen skulle prøve å si det. Jeg tror tvert imot at vi tåler og tåler, og at det er derfor langtidsfraværet øker. I dagens arbeidsliv er det ikke tid og anledning til å hente seg inn når man blir sliten, sier hun.

– Flere kvinner er i fulltidsjobb, og de tar fortsatt det meste av ansvaret hjemme. Det er jeg helt sikker på har stor betydning.

Lilleaas får støtte av samlivsterapeut Sissel Gran. Hun mener det er for stor slitasje på kvinner i det likestillingsorienterte samfunnet vi lever i.

– Jeg tror det er den altfor store rollen som nå slår til for fullt. Tempoet er blitt for høyt. Kvinner tar fortsatt en stor andel av omsorgsarbeid, husarbeid og relasjonsarbeidet i familien. Nå planlegger de for eksempel julekortsesongen.

Gran tror den store rollen er et vanskelig tema for kvinner å snakke om, fordi de ikke vil syte og klage. – Det som da kan bli en verdig, midlertidig retrett er å være sykemeldt. Der finner de en legitim grunn til å hente seg inn, og til å trekke seg unna.

Flere gravide i arbeid

Erik Oftedal i Nav nevner også det at flere kvinner er i arbeid under svangerskapet som en årsak.

Tall fra Nav for 2006 viser at sykefraværet ved graviditet øker. Fra 2000 til 2006 steg det fra 22,4 til 24,5 prosent.

Forsker Elisabeth Fevang på Frisch-senteret, som tidligere har forsket på gravide og sykemeldinger, tror årsaken til at gravide kvinner i større grad sykemelder seg nå enn før kan være normendringer.

– Det kan ha blitt mer allment akseptert å sykemelde seg under graviditeten. Terskelen er kanskje lavere. Men det kan også skyldes en tøffere arbeidssituasjon for disse kvinnene, sier hun.

Oftedal understreker imidlertid at antallet graviditeter ikke har økt så mye i 20-årsperioden at dét alene kan forklare økningen i sykefraværet på så mye som 36 prosent.

Nettdebatt: Er dagens kvinnerolle for krevende?

Les også:

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Siste fra Jobb

Dette er saken

Nav har undersøkt utviklingen i langtidssykefravær fra 1989 til 2008. De finner at kvinner har hatt 36 prosent økt sykefravær i denne perioden, mens menn kun har hatt 4 prosent økt fravær. Mens kvinner hadde 35 prosent høyere sykefravær enn menn i 1989, har forskjellen i 2008 steget til 77 prosent. Sysselsettingsandelen for kvinner har økt fra 60 prosent i 1989 til 70 prosent i 2008. Sykefraværet (4. kvartal 2008), kvinner: 7,5 prosent. Menn: 4,7 prosent. Kvinner mellom 30 og 34 år har høyest fravær: 8,6 prosent

Flere bilder

Hjelpepleierne Janne Olsen, Halldis Larsen, Ellen Nykaas og sykepleier Sanela Huic har flest kvinnelige kolleger på Ammerudhjemmet i Oslo. FOTO: JAN TOMAS ESPEDAL

Siste nytt