• GRÅTT ER GODT: Arvid Ask (til v.) og Odd Hilt var begge politiavdelingssjefer i Bergen, ved henholdsvis trafikkavsnittet og etterretningsavdelingen. De sluttet begge som 57-åringer. Med sølv i manken, blir det gull i banken når inntekten fra firmaet de driver sammen med fire andre politifolk legges oppå full pensjon fra politijobben.

    FOTO: RUNE MEYER BERENTSEN

Pensjonister i full jobb

Arvid Ask (65) og Odd Hilt (60) er typiske eksempler på politimenn som er godt fornøyd med sin andre karriere. Gråhårede og spreke, og med full pensjon fra politiet, jobber de så mye de vil i eget firma.

Politifolk og yrkesmilitære er blant dem som lever lengst her i landet. Likevel kan de gå av med pensjon ti år før andre., skriver Bergens Tidene.

- Noen slutter i politiet og begynner i en vanlig jobb. Andre starter eget firma. Slutter du som 57-åring i politiet, kan du ha ti gode år i en annen jobb, kanskje enda lenger hvis helsen holder, sier de to.

Eget firma

Sammen med fire andre pensjonerte etablerte Ask og Hilt ERG (Etterforsking og Rådgivnings Gruppen) i 2010. Uten særlig markedsføring har de fått en rekke oppdrag, både fra private og enkeltpersoner.

- Vi er i gang med et større granskingsoppdrag for et internasjonalt oljeservicefirma. Vi gjør utredningsoppdrag for advokater, vi arbeider med mistanke om økonomisk utroskap, mens et annet eksempel handler om kidnapping i en barnefordelingssak, sier Hilt.

Ask legger til at egentlig er det meste av dette oppdrag politiet burde utført.

- Men ressursmangelen der gjør dessverre at verken privatpersoner eller firmaer får den servicen de burde hatt fra politiet, sier han.

Pensjonist som 57-åring

Les også

Mener mange ble lurt da de byttet pensjon

Arbeidstagere som har byttet tjenestepensjon de siste ti årene, fra ytelse til innskudd, er kommet dårligere ut enn de som ikke byttet. Det viser beregninger fra sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Mens pensjonsreformen skal få flere av oss til å jobbe lenger, gjerne til vi er 70 år, kan flere yrkesgrupper nyte godt av ekstra lav pensjonsalder.

I tillegg til politiet har yrker som offiserer i Forsvaret og brannfolk en særaldersgrense på 60 år. Har de lang nok tjenestetid, som Ask og Hilt, kan de gå av allerede når de er 57. Det vil si ti år før ordinær pensjonsalder.

Samtidig har disse yrkesgruppene relativt høy forventet levealder. Mens prester topper listen, med en forventet levealder på 81 år for menn, kan polititjenestemenn forvente å leve til de er 78,5 år, militære i 77,2 år og branntjenestemenn i 76,6 år.

Dette står i kontrast til yrkesgrupper uten særordninger, som drosjesjåfører, som i snitt lever nesten ti år kortere enn prestene. I kvinnedominerte yrker i helse, omsorg og renhold er det også vanlig med særaldersgrenser, men den er på 65 år. De må altså jobbe fem år lenger enn politi- og brannfolk.

Så vidt jeg kan bedømme er det en veldig svak begrunnelse for disse ordningene nå.

- Svakt begrunnet

UiB-professor Alf Erling Risa, som har trygdeøkonomi som forskningsfelt, mener særaldersgrensene ikke lenger har noen berettigelse.

- Så vidt jeg kan bedømme er det en veldig svak begrunnelse for disse ordningene nå. Det er historiske grunner som ligger bak, sier han.

Stortinget hadde ambisjoner om å gjøre noe med særaldersgrensene i pensjonsreformen, men ingenting ble gjort.

- Dette er et forhandlingsspørsmål mellom partene i arbeidslivet, og det er en grunn til at det er vanskelig å forandre disse ordningene, sier han.

Han mener man for eksempel kunne lagt til rette arbeidet for de eldre, for eksempel ved at politifolk får kontorarbeid eller brannfolk driver forebygging.

- Det er klart vi skal ha ordninger for folk som er utslitt og har dårlig helse, men det skjer jo i andre yrker også. Og da har en ordninger for det, sier Risa, og viser til uførepensjon:

- Over halvparten av norske kvinner, og vel 40 prosent av mennene, går ut i uførepensjon før de når pensjonsalderen.

Sikkerhet

Leder Lasse Westby i Bergen Brannvesen Fagforening deler ikke akkurat Risas oppfatninger.

- Særaldersgrensen bygger ikke på forventet levealder, men går på vår egen sikkerhet og sikkerheten til de vi skal redde. Det er klart at viss du har en brannmann som ikke klarer å gjøre jobben sin, kan det ha fatale konsekvenser, sier han.

Westby er overrasket over at levealderen til brannfolk er så høy, men sier holdningen til trening og helse har endret seg mye siden han begynte i brannvesenet for 12 år siden. Blant annet er de pålagt å trene i arbeidstiden.

- Vi er flinkere til å ta vare på oss selv, og det kan selvsagt gjøre at vi kanskje lever lenger enn tidligere, sier han.

Tjener mye mer

Både Hilt og Ask er godt fornøyd med sin nye hverdag som «arbeidende pensjonister». I tillegg til ERG har de også hvert sitt private firma. Hilt driver utleie av seilbåter pluss arrangementer for private og selskaper. Ask driver kursvirksomhet for entreprenører innen trafikkdirigering.

- Vi er heldige som kan utnytte kompetansen fra tiden i politiet, samtidig som vi har fleksibilitet og kan jobbe så mye vi ønsker, sier Hilt.

- Og så tjener dere vel mer en før, med full pensjon fra politiet i bunnen?

- Ja, i fjor ble vel den samlete inntekten nesten dobbelt så stor som den jeg hadde da jeg sluttet i politiet i 2004, eller omtrent en og en halv gang det jeg ville tjent om jeg skulle fortsatt til nå, sier Ask. Hilt tror det tilsvarende gjelder også for ham.

Misunnelse

Begge har registrert en viss misunnelse fra andre over politiets gode pensjonsordning. Men belastningene kan være store i dette yrket gjennom mange år. For eksempel har begge vært med i politiets froskemannsgruppe og hentet opp druknede barn.

- Slike hendelser blir du aldri ferdig med. Dessuten er lønnen i politiet forholdsvis lav i forhold til belastninger. En av grunnene til det er mulighetene vi har til å øke livslønnen ved å kombinere ny jobb og pensjon når vi går av, sier de to.

Les også:

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Siste fra Jobb

Siste nytt