Prøvetid kan koste deg jobben

Arbeidsgivere er for raske med oppsigelse i prøvetiden, mener advokat Åse Marie Eliassen fra Siviløkonomene.

Arbeidsgivere benytter seg i større grad enn før av muligheten til å avslutte et arbeidsforhold før prøvetiden utløper. - Vår erfaring er nok at noen bedrifter er vel raske med å avslutte arbeidsforholdet dersom man er usikker på om den nyansatte er den rette for jobben, sier advokat Åse Marie Eliassen fra Siviløkonomene. Hun mener at det er viktig at begge parter er bevisste på hvordan tilpasningen fungerer og tar tak i eventuelle utfordringer raskest mulig. Tids- og kostnadspresset kan føre til beslutninger om at oppsigelse eller "frivillig" sluttavtale tas for raskt, uten at forholdene er lagt til rette.Som advokat for organisasjonen Siviløkonomene opplever hun at stadig flere medlemmer ønsker informasjon om vilkårene for oppsigelse i prøvetid. Ledere med personalansvar viser større handlekraft og besluttsomhet dersom ikke den nyansatte "innfrir".- Det er enklere å si opp en ansatt i prøvetiden, men arbeidsgiver står slett ikke fritt til å si opp vedkommende. Bedriften skal kunne dokumentere en saklig grunn, for eksempel manglende tilpasning eller faglige kvalifikasjoner, sier Eliassen. Ikke minst må arbeidsgiver kunne vise at beslutningen er tatt etter en betryggende saksbehandling. Advokaten legger også vekt på at arbeidsgiver skal ha gitt relevant opplæring.- Jeg synes også man kan stille spørsmålet om prøvetid virkelig er nødvendig, sier hun og forklarer videre:- Når en person går fra en stilling i et selskap der vedkommende fungerer bra, over i en ny jobb, tar hun eller han risiko. Det er bare rett og rimelig at arbeidsgiver tar noe av denne risikoen ved å tilby fast ansettelse med én gang, i stedet for en prøvetid.Den som skifter stilling kan ha svært god kompetanse på sitt arbeidsfelt, og kan ofte vise til gode referanser som det er opp til kommende arbeidsgiver å sjekke. I slike tilfeller kan det være riktig å ikke avtale prøvetid, slik at risikoen ved et jobbskifte blir likere fordelt mellom arbeidsgiver og arbeidstager.Eliassen sier at det er forholdsvis få som tør å ta ut rettslig søksmål dersom de blir oppsagt i prøvetiden. Begrunnelsen er at den økonomiske risikoen er høy fordi man ikke får stå i stillingen mens søksmålet behandles. Det kan også være vanskelig å forutsi om man har en god sak, terskelen for saklig oppsigelse i prøvetiden er relativt lav forutsatt at bedriften har tatt beslutningen etter en grundig saksbehandling.- Det er tøft å bli sagt opp i prøvetiden, og enda tøffere å bli utsatt for en rettslig prosess hvor personkritikk blir hovedfokus. Det kan være klokt å gå for en minnelig løsning. Utfordringen for den ansatte som ikke lenger er ønsket, er å oppnå en levelig løsning både inntekts og karrieremessig, sier Eliassen som anbefaler alle å søke råd dersom de kommer i en slik situasjon.

Siste fra Jobb

Flere bilder

Arbeidsgiver står slett ikke fritt til å si opp ansatte på prøvetid. Bedriften skal kunne dokumentere en saklig grunn. FOTO: SVEIN ERIK FURULUND

Siste nytt