Rød Ungdom med arrestordre på Clemet

Rød Ungdom gjorde flere forsøk på å arrestere utdanningsminister Kristin Clemet (h) torsdag, i en aksjon for gratis lærebøker.

Aksjonister fra Rød Ungdom hadde kledd seg ut som polititjenestemenn, og var utstyrt med et bur for å «arrestere» utdanningsministeren da hun kom til Kommunenes Sentralforbund torsdag. De tok seg også inn på arrangementet, men ble kastet ut uten håndgemeng.

- Vi mener Kristin Clemet bryter opplæringsloven, der det slås fast at videregående opplæring skal være gratis, når norske skoleelever må betale over 500 millioner kroner hvert år for skolebøker, sier Hanna Breistrand fra Oslo Rød Ungdom.

Rød Ungdom møter Kristin Clemet i Høyesterett 17. september. Da sitter Rød Ungdom igjen på tiltalebenken for å ha lagt ut skolebøker gratis på internett.

- Ingen skal hindres i å gå på videregående skole på grunn av dårlig økonomi, sier utdanningsminister Kristin Clemet.

Hun sier at det ikke er noen annen regjering som har brukt mer penger på støtte til elever i videregående opplæring. Dette er støtte direkte til familier med dårlig økonomi.

- Støtten er økt med 600-700 millioner kroner fra i fjor til i år, sier hun.

Hun mener det er et prioriteringsspørsmål om man skal gå inn for gratis lærebøker til alle:

- Det kunne være et ideal å jobbe mot, men det vil koste mange penger, sier hun.

Siste fra Jobb

Siste nytt