• FOTO: Furulund Svein Erik

Utskjelte Nav får flere midler

Men må likevel kutte stillinger.

Arbeidsledigheten har steget kraftig siden finanskrisen slo ut i fjor høst. Nærmere 30.000 personer står nå uten jobb enn for et år tilbake, ifølge tall fra Nav.

Arbeids- og velferdsetaten (Nav) har fått kraftig kritikk for ikke å håndtere den stigende ledigheten, og rasende Nav-ansatte har gått ut og fortalt om knappe ressurser og ansatte på randen.

Nav får 1,2 milliarder mer

Regjeringen foreslår å bevilge 9,3 milliarder kroner til lønns- og driftsutgifter i Nav for 2010.

Det innebærer en økning på nærmere 1,2 milliarder kroner sammenliknet med saldert budsjett 2009.

Men Nav må likevel kutte ned på staben, ifølge NRK.no. «Forslaget innebærer en noe lavere bemanning det neste året enn det etaten har ved slutten av 2009».

– Vi er kjempebekymret over Nav-sjokket fra regjeringen, sier Liv Arum, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) til NRK.no.

«Sviktende måloppnåelse»

I statsbudsjettet står det at «den negative utviklingen på arbeidsmarkedet i andre halvår 2008 og i begynnelsen av 2009 har vært krevende å håndtere. Gjennom 2008 og 2009 har etatens måloppnåelse vært sviktende, særlig knyttet til ytelsesbehandling og oppfølging av personer som mottar helserelaterte ytelser og dagpenger.»

Det er bakgrunnen for økningen i budsjettet, men midlene skal i stor grad gå til å bygge opp under de langsiktige målene med Nav-reformen og pensjonsreformen.

Spørsmål om statsbudsjettet? Skattebetalerforeningen stiller til nettprat fra klokken 13. Send inn dine spørsmål.


Les også:

Siste fra Jobb

Siste nytt