• Arktis er i rask endring, slår en ny rapport fra Arktisk Råd fast.

    FOTO: JOHN MCCONNICO/ AP

- Smeltingen de siste ti årene er dramatisk

Isen i Arktis smelter raskere enn ventet, og kan føre til en havnivåstigning på halvannen meter innen 2100, viser ny rapport.

Isen på Grønland og i Arktis smelter raskere enn ventet, noe som fører til at havet trolig vil stige langt mer enn det som er anslått i den siste rapporten fra FNs klimapanel IPCC.

Det viser en ny rapport fra Arctic Monitoring and Assessment Program ( AMAP), som er forskningsprogrammet til Arktisk Råd. Rapporten, som er en sammenstilling av nyere forskning på feltet, legges frem i dag under en forskningskonferanse i København.

- De observerte endringene i havis i Polhavet, i massen på Grønlandsisen og i Arktis' breer de siste ti årene er dramatisk og representerer en klar endring fra de langsiktige trendene, heter det i rapportkonklusjonen.

- I rask forandringRapporten skal overleveres Hilary Clinton, Jonas Gahr Støre og de øvrige utenriksministrene i Arktisk Råd under et møte på Grønland neste uke.

Rapporten anslår at smeltingen i Arktis vil føre til en havnivåstigning på mellom 90 og 160 centimeter innen 2100, men understreker at anslaget er usikkert.

Det er uansett en kraftig økning fra anslagene i FNs klimapanels siste rapport, som opererer med en ventet havnivåstigning på 19 til 59 centimeter innen samme tid. Denne rapporten tar ikke med smelting av polområdene i beregningen, fordi forskningen rundt dette var usikker på tiden rapporten ble laget.

Rapporten slår også fast at smeltingen i perioden 2004-2009 har gått fire ganger raskere enn i perioden 1995-2000, og at sommerdekket av is i Arktis har vært nær rekordlavt i alle år siden 2001.

- Det samlede inntrykket er av et Arktis i rask forandring. Det er mye som går raskere enn det vi trodde bare for ti år siden. Det blir mer nedbør i form av regn og sne, det blir varmere, og dette bildet er sterkere enn noen gang, sier forskningsdirektør ved Norsk Polarinstitutt, Kim Holmén, til Aftenposten.no.

Samlet bildetHan har deltatt i arbeidet med rapporten sammen med en rekke forskningsinstitutter fra Norge og de øvrige landene som er med i Arktisk Råd.

I årene etter 2007, da FNs klimapanel kom med sin siste rapport, har forskerne blitt stadig klarere på at Arktis smelter raskere enn tidligere antatt, noe vil føre til at havet stiger mer og raskere.

- Når det skjer ett halvår, hever vi et øyebryn. Når vi ser at det skjer over tid, hever vi begge øyenbrynene, og når vi har satt sammen delene og nå har det samlete bildet forblir vi overrasket, sier Holmén.

Må endre anslagFlere av forskerne som har utarbeidet rapporten er også med i arbeidet med den nye rapporten til FNs klimapanel. Her vil AMAP-rapporten være et viktig bidrag.

- Vi må revidere hvor raskt isen gir havniåvøkning. Vi har sett den siste tiden at mengden vann som kommer fra Grønland er større enn det vi trodde. Blant annet gjør bevegelsen i isen at flere isfjell flyter av gårde og gri vanntilskudd til havet. Det var undervurdert tidligere, sier han.

Forsker Richard Alley ved Pennsylvania State University, som spesialiserer seg på issmelting og som ikke deltok i AMAP-studiet, sier rapporten er i tråd med andre funn de siste årene.

- En havnivåstigning på i overkant av 90 centimeter i løpet av dette århundret passer godt med andre estimater, og en høyere økning kan ikke utelukkes, sier han til nyhetsbyrået AP.

Les også

Siste fra Klima

Dette er blant rapportens hovedfunn:

De siste seks årene har vært de varmeste noensinne målt i Arktis. Det arktiske hav vil være nær isfritt innen utgangen av århudret, og mest sannsynlig i løpet av de nærmeste 30-40 årene. De største og mest stabile isdekkene i Arktis har alle smeltet raskere de siste ti årene enn i perioden før. Omfanget og varigheten av snø- og havis i Arktis har blitt redusert. Den sørlige grensen for permafrosten har trukket nordover i Russland og Canada. Maksimumsdybden på snødekket vil øke over mange år, men likevel vil snøen bli liggende opp mot 20 prosent kortere innen 2050.