• Det var rett utenfor Spitsbergen at de britiske forskerne fant beviser for metangass-utslipp fra havbunnen.

    FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN

Metangass siver opp fra havbunnen

Overraskende funn på norsk havbunn. - Kan gi store miljømessige konsekvenser, sier forskere.

Klimaforskere har lenge fryktet at metangass som ligger under havbunnen, skal sive opp og inn i atmosfæren, som følge av den stigende havtemperaturen. Nå tyder forskning på at prosessen allerede har startet - på norsk havbunn, rett utenfor Svalbard. - Undersøkelsene våre var ment å skulle svare på hvor mye metangass som kan sive opp fra havbunnen. Vi forventet ikke å finne så sterke bevis for at prosessen allerede har startet, uttaler professor Tim Minshull ved National Oceanography Centre i Southampton, i forbindelse med publiseringen av funnene.

- Usikre mengder

Professor i meteorologi, med spesialfelt atmosfærekjemi, Ivar A. Isaksen, jobber til daglig med spørsmål knyttet til konsekvensene av metanutslipp i atmosfæren. - Dette er et fenomen som skjer flere steder, og ikke bare utenfor norskekysten. Det er usikkert hvor store reserver med metan som ligger lagret på havbunnen, sier Isaksen. Metan er en drivhusgass som bidrar til den globale oppvarmingen ved at den holder på solvarmen i atmosfæren. - Mye av metangassen vil aldri nå atmosfæren, men forbli i havet. Det er den gassen som når atmosfæren som er farlig. Det finnes over hundre ganger så mye CO2 som metan i atmosfæren, men metan er, som drivhusgass, mellom 20 og 30 ganger så effektiv som CO2, sier Isaksen.

FOTO: Solum, Stian Lysberg

Stigende havtemperatur årsak

Ifølge forskningsrapporten er årsaken til at metangassen frigjøres den økte havtemperaturen rundt Spitsbergen. Havstrømmen her har økt med én grad celsius de siste 30 årene. Metangassen holder seg stabil ved høyt trykk og kalde temperaturer, og er derfor bundet under havbunnen mellom 150 og 400 meter under overflaten. Når havet blir stadig varmere, gjøres gassen ustabil - og flyter opp. - Dersom denne prosessen fortsetter og sprer seg i arktiske områder, kan gass tilsvarende 5 til 10 prosent av den globale mengden metanutslipp fra naturlige kilder, bli frigjort i havet, advarer Graham Westbrook, professor i geofysikk ved University of Birmingham.

- Skjer fortere enn vi har trodd

- Tankekorset her er at dette har skjedd så mye fortere enn vi har trodd. Vi forsker mye på effektene av metanutslipp i atmosfæren ved Senter for klimaforskning (CICERO), og ser at det er veldig små marginer i havtemperaturen som får potensielt veldig store konsekvenser for klimaet, sier professor Isaksen. Isaksen mener metanutslipp fra havbunnen kan «endre mengden av metan i atmosfæren betraktelig». - Store utslipp av metan vil også kunne få en selvforsterkende effekt på klimaet, sier Isaksen.
Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også:

Les også

Siste fra Klima

Siste nytt