• Slik ser forsiden ut på det angivelige Ibsen-skuespillet Solguden.

    FOTO: Økokrim

- Ville bare sjekke om Ibsen-skuespillet var ekte

Bedrageritiltalte Geir Ove Kvalheim forsøkte aldri å selge det som kunne være et helt ukjent skuespill av Henrik Ibsen til Cappelens antikvariat og bokhandel, hevdet hans forsvarer i Oslo tingrett i dag.

Forsvarer Thomas Berge krevde full frifinnelse av sin klient. Samtidig kritiserte han Økokrim for langvarig og enøyd etterforskning av saken.

- Økokrims etterforskning har vært omfattende, man langt fra så objektiv som ønsket, sa Berge om prosessen forut for den syv uker lange bedragerisaken der 90 vitner har blitt hørt.

Det tok nesten fire år fra anmeldelse til saken havnet i retten. Og anmeldelsen kom først to år etter at saken sprakk i antikvariatmiljøet og i pressen.

- Økokrim burde blant annet ha etterforsket en rekke forhold som kunne kommet Kvalheim til gunst. De har for eksempel ikke sjekket hans e-post, selv om de på et tidlig stadium fikk både brukernavn og passord, sa Berge.

Krevde tre års fengsel

I går krevde aktor Jens Bachke i Økokrim tre års fengsel for Kvalheim, hvorav seks måneders gjøres betinget. Han fremsatte også krav om erstatninger og inndragelser på noe over 1,3 millioner kroner.

Avviser produksjon

Forsvarer Berge avviste at hans klient har stått for storstilt produksjon av falske Ibsen- og Hamsun-objekter, slik Økokrim hevder skal være bevist i saken. Og han tilbakeviste Økokrims påstand om at Kvalheim hadde bidratt til "historisk forurensning".

-Ingen av de omstridte objektene er i nærheten av å skape uopprettelige skader i norsk kulturhistorie, sa Berge.

Kvalheim står blant annet tiltalt for grovt bedrageri i forbindelse med omsetning av en rekke dokumenter og skrifter som kan knyttes til forfatterne Henrik Ibsen og Knut Hamsun, og et forsøk på å selge det som angivelig kunne være det hittil ukjente skuespillet Solguden av Ibsen.

Grenseoppgang rundt svindelforsøk

Under siste dag av rettsforhandlingene brukte både forsvareren, tingrettsdommer Morten Bjone og aktoratet mye tid på å diskutere hvor grensen går mellom det som er straffrie forberedelser, og det som er et fullbyrdet bedrageriforsøk.

Det er nemlig ikke straffbart å skrive falske skuespill av Ibsen, eller å produsere dokumenter og skrifter som man hevder stammer fra kjente forfattere.

-Det straffbare skjer når man omsetter eller frembyr disse for salg, påpekte tingrettsdommeren.

Aktor Bachke Økokrim sammenlignet Kvalheims handlemåte både med tidligere dommer for såing av cannabisfrø og frembying av narkotika på gaten, til store protester fra forsvaret.

Advokat Berge var av den oppfatning at hans klient aldri på noe tidspunkt utga de tre Solguden-manuskriptsidene for å være ekte vare. Han viste til at Kvalheim i sin e-post til Cappelens antikvariat og bokhandel skrev at det "forhåpentligvis" dreide seg om et ukjent Ibsen-skuespill, og at innehaveren av antikvariatet i sin vitneforklaring har sagt at han aldri oppfattet e-posten som et salgsfremstøt.

"Han oppfordret oss notorisk til å sjekke ektheten", skal Jørgen W. Cappelen ha forklart retten.

-Handlet i god tro

Også for salget av åtte objekter til Nasjonalbiblioteket, for til sammen 695.000 kroner via Norlias antikvariat, avviste advokaten straffeansvar for sin klient.

-Kvalheim handlet i god tro. Han kunne ikke vite om dettte var ekte eller uekte, når Nasjonalbibliotekets egne eksperter gikk inn for handelen, sa Berge. Han påpekte at også i forbindelse med denne handelen, var Kvalheim nøye med at ting måtte sjekkes for ekthet før den endelige salgsavtalen ble inngått.

Kvalheim er samtidig tiltalt for å ha laget det Økokrim mener er falske kvitteringer, med underskrifter fra tidligere norske frontkjempere og NS-folk. Slik skapte han en fingert eierskapshistorikk for objektene, fremhevet aktoratet og viste til skriftgranskninger fra Kripos som viser at det er stor likhet mellom underskriftene og Kvalheims egen håndskrift.

Hevder motstandere plantet falske objekter

Til dette anførte forsvarer Berge at likheten mellom underskriftene og klientens egen håndskrift, kunne underbygge Kvalheims påstand om at folk i frontkjemper- og NS-miljøet bevisst kan ha plantet falske objekter hos ham.

Dette skal de ifølge Kvalheim ha gjort for å lage problemer for ham, etter at han og den norske SS-veteranen Fredrik Jensen røk uklar rundt et dokumentarfilmprosjekt det aldri ble noe av.

Ifølge dommer Bjone vil dom i saken trolig komme i siste halvdel av september.

Les også:

Les også

Siste fra Kultur

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.