Er dette lyden av Oslo?

Oppgave: Velg ett kunstverk som skal representere Oslo.

salesposter