• Kontrollkomiteen vil nå se på telefonen kulturminister Torhild Widvey tok til styrelederen ved Museene i Sør-Trøndelag tirsdag kveld.

    FOTO: NTB Scanpix

Kontrollkomiteen ser på Widvey-telefon

Kulturminister Thorhild Widveys (H) telefon til styrelederen ved Museene i Sør-Trøndelag blir tema for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

- Vi har nå hørt statsråden forklare seg om denne telefonsamtalen gjennom diverse intervjuer.

Hun etterlater flere spørsmål som Stortinget må få avklart, sier Ap-representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen Jette Christensen til NTB.

Stortingsrepresentant Snorre Valen (SV) fra Sør-Trøndelag varslet torsdag at SV vil åpne sak i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Miljøpartiet De Grønne ser på det samme.

«Helvetes leven»

Saken handler om at Widvey ringte styrelederen ved Museene i Sør-Trøndelag tirsdag kveld, etter at hun hadde fått vite at avtroppende museumsdirektør Pontus Kyander i museets vårprogram skriver at Frp er et farlig nasjonalistparti.

Selv sier kulturministeren at hun kun var ute etter å samle inn fakta og ikke hadde noen intensjon om å blande seg inn eller påvirke.

Den forklaringen finner flere grunn til å betvile, blant annet fordi direktør Suzette Paasche ved Museene i Sør-Trøndelag skrev en SMS til Kyander om at han har klart å sette i gang «et helvetes leven».

Les også: Lover etterspill i Kyander-saken

- Jeg forbinder ikke innsamling av fakta med å sette i gang «et helvetes leven», bemerker Jette Christensen.

Flere spørsmål

Saken vil bli tema når kontroll- og konstitusjonskomiteen møtes neste gang tirsdag 25. februar.

- Jeg avviser ikke at vi sender et brev med spørsmål til kulturministeren. Det kan blant annet være aktuelt å spørre om dette er hennes vanlige måte å samle inn faktainformasjon på, og hvorfor en slik samtale har utløst slike reaksjoner, sier Christensen til NTB.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen kan også se på om innholdet i samtalen var egnet til å bli oppfattet som et forsøk på å påvirke et kunstnerisk uttrykk.

Komiteens undersøkelser kan settes i gang uavhengig av at Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson på Stortinget, Rigmor Aasrud, tar opp Widvey-telefonen i Stortingets spørretime onsdag 26. februar.

Fundamentalt

Tidligere kulturminister Trond Giske (Ap) sier til NTB at innholdet i samtalen er avgjørende for hvor alvorlig saken er.

- Mye er uklart. I seg selv er det ikke et problem om statsråden tar en telefon. Men en kulturminister kan ikke ta kontakt med en kulturinstitusjon for å forsøke å øve innflytelse på vedkommendes ytringsfrihet. Dette er helt fundamentalt: Kulturlivet har frihet til å ytre seg uavhengig av styring fra statsråden, sier Giske.

Han understreker at mye er uklart - og at det derfor er gode grunner til å følge opp saken politisk.

Kritiske museumsledere

Også fra museumskretser er det kommet negative reaksjoner mot Widveys telefon.

- Jeg synes det er en helt utidig innblanding. Jeg ville oppfattet en slik telefon som en korreks, sier direktør Svein Olav Hoff ved Lillehammer Kunstmuseum til NRK.

Nasjonalmuseets direktør Audun Eckhoff mener det var uklokt av Widvey å ta direkte kontakt i en slik sak.

- Man må være klar over hvilke signaler man sender, sier han til Dagbladet.

- Slik denne saken er framstilt i mediene, synes jeg dette er helt uakseptabelt, sier direktør Mona Hansen ved Henie Onstad Kunstsenter til samme avis.

Kulturforsker Per Mangset ved Høgskolen i Telemark oppfordrer Widvey til å legge seg helt flat.

- At statsråden griper direkte inn og sender et signal om at et politisk utsagn er upassende, er noe som tilhører helt andre regimer. Det er et åpenbart brudd med prinsippet om at det skal være en armlengdes avstand mellom styresmakter og kulturliv, sier han til Klassekampen.

Les også:

Les også

Siste fra Kultur

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Fakta

I forordet til Trondheim kunstmuseums halvårsprogram skrev avtroppende direktør Pontus Kyander at Frp er et nasjonalistisk og «farlig» parti.

I forbindelse med en sak Adresseavisen jobbet med om teksten, ringte kulturminister Thorhild Widvey styrelederen i Museene i Sør-Trøndelag (MIST), Rasmus Brodtkorb. Nummeret fikk hun av søsteren hans, statssekretær Julie Brodtkorb, som også skal ha ringt og bedt ham være tilgjengelig for kulturministeren.

Tirsdag, i en tekstmelding til Kyander skriver direktøren i MIST, Suzette Paasche, blant annet at «[ ...] du klart å få satt i gang et helvetes leven.»

Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud vil onsdag ta saken opp i spørretimen. SV varsler at de vil ta saken opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen.