• Polarskipet «Gjøa» i åpen sjø i forbindelse med oppdagelsen av Nordvestpassasjen i årene 1903 til 1906. Nå forfaller det i Oslo uten at staten vil hjelpe med å ta vare på klenodiet. FOTO: FRAMMUSEET

Staten sier nei til å ta vare på polararv

I 40 år har polarskipet «Gjøa» ligget ute og forfalt. Nå er det endelig reist et bygg over skipet. Men staten vil ikke bidra. Andre prosjekter prioriteres foran.

salesposter