• Avtroppende kulturminister Hadia Tajik (Ap) avviser at hun har godkjent at Riksrevisjonen kan ta for seg NRKs presseetiske arbeid.

    FOTO: Cornelius Poppe, NTB Scanpix

NRK-granskingen:

Tajik: - Riksrevisjonens utspill er oppsiktsvekkende

Kulturministeren er kritisk til at Riksrevisjonen har signalisert at de skal se på NRKs presseetiske arbeid.

Riksrevisjonens planer om en utvidet selskapskontroll av NRK, vakte oppsikt da det ble kjent fredag. I et brev til NRK varsler Riksrevisjonen at man vil se på styrets oppfølging av internkontrollen med presseetiske spørsmål i NRK.

Styreleder i NRK, William Nygaard, er kritisk til Riksrevisjonens utspill.

- Henvendelsen fra Riksrevisjonen bør bero på en alvorlig misforståelse. Det vil vi oppklare i et møte. Vi har ikke innført offentlig sensur i Norge, sier Nygaard.

Per Edgar Kokkvold, tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund, er blitt spurt om å bistå Riksrevisjonen i arbeidet med å vurdere NRK. Kokkvold er svært overrasket over Kosmos utspill.

– Dette kan da ikke være Riksrevisjonens oppgave. Jeg har aldri hørt på maken, ikke engang fra land vi absolutt ikke ønsker å sammenligne oss med, sier Kokkvold til Dagens Næringsliv.

Avviser sensur

Ekspedisjonssjef Therese Johnsen i Riksrevisjonen sier til Aftenposten at dette er kontroller av statlige selskaper som man gjennomfører jevnlig.

- Vi vil ikke vurdere presseetikken i NRK, ikke i det hele tatt, men vi vil se på styrets oppfølging av selskapet og kontrollansvar – om dette er på plass slik at selskapet når sine mål, sier Johnsen som forteller at departementet har godkjent planene.

- Vi har diskutert denne revisjonen med Kulturdepartementet allerede i vår, sier Johnsen.

Tajik er bekymret

Kulturminister Hadia Tajik avviser at hun har godkjent at Riksrevisjonen kan ta for seg NRKs presseetiske arbeid.

- Riksrevisjonen har hatt et møte med kulturdepartementet på embetsnivå, men da har det ikke fremgått at det er det presseetiske de vil gå inn i. Embetsverket har i samtalene tydelig gitt uttrykk for at de må holde seg unna den redaksjonelle friheten.

Tajik er bekymret for at Riksrevisjonen kan ha misforstått departementets beskjeder.

- I hvert fall har de en fremferd i denne saken som jeg syns er oppsiktsvekkende. Jeg vil be om et møte for å få klarlagt at ikke Riksrevisjonen planlegger å gå inn i NRKs presseetiske arbeid.

- Har ikke forstått

- Du mener altså at William Nygaard har rett når han sier at Riksrevisjonen planlegger å sensurere NRK?

Les også

- Vi har ikke innført offentlig sensur i Norge

Riksrevisjonen avviser nå at de vil granske presseetiske spørsmål.

- I likhet med Nygaard reagerer jeg sterkt negativt på det som ser ut til å være Riksrevisjonens fremferd. De har i et brev invitert Kokkvold til å gi innspill om presseetikken og viser at de ikke har forstått hva en mediebedrifts redaksjonelle frihet går ut på.

- Mener du selv at NRK har et presseetisk problem etter alle fellelsene i PFU?

- Jeg opplever at NRK her har vært seg sitt ansvar bevisst. Kringkastingssjefen har informert meg tidligere og mitt inntrykk er at det presseetiske tas på med stort alvor i NRK.

- Riksrevisjonen sier de bare vil undersøke hvordan styret kontrollerer NRK.

- Jeg mener det er Riksrevisjonen selv som har bidratt med usikkerhet gjennom sin fremferd, blant annet gjennom kontakten med Kokkvold. Det som handler om økonomi kan de vurdere. Men når det gjelder den redaksjonelle produksjonen må de respektere den redaksjonelle friheten som er nedfelt i en rekke lover og vedtekter.

Forståelse for bekymringen

Les også

Riksrevisjonen vil granske NRKs etikk

Per Edgar Kokkvold sier han «aldri har hørt på maken».

Therese Johnsen i Riksrevisjonen har forståelse for at Tajik reagerer.

- I denne saken har fremferden vår skapt uklarhet. Det har ikke vært vår intensjon å gjøre en etikkvurdering, så jeg vil gjerne berolige statråden. Vi er veldig klar over vår rolle i denne saken, sier hun.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Kultur

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Siste nytt