• FOTO: Nordby, Carl Martin

En norsk pakistaner finner sin vei

En åpenhjertig fortelling om livets korsveier for en moderne og velutdannet norskfødt muslim.

«TALSMANN»
Advokaten, samfunnsdebattanten og Venstre-politikeren Abid Q. Raja er etter det jeg kan bedømme uvanlig åpen om seg selv og den folkegruppe han kommer fra. Han gir oss oppveksthistorien til en 32 år gammel liberal muslim som i større grad enn mange av sine trosfeller har overtatt norske verdier. Han tar et oppgjør med sitt pakistanske miljø, men skal samtidig ha seg frabedt å fornekte det.Han møter innskriftene på veggen: "Muslimer dra hjem". Hvor er hjemme for en muslim født og oppvokst i Oslo? Han erfarer at en tilværelse i skjæringspunktet mellom to så ulike kulturer kan være en rikdom, "men også et slit".En medfødt innvortes misdannelse legger en skygge over barndom og tenår. Han plages på skolen og blir slått i sjakk av David Toska. Hjemme blir han oppdradd med den pakistanske familiens foreldede verdier. På noen felter oppleves hans egen kultur som mer høytstående, for eksempel i bevarte høflighetsformer, der tilbakegangen i slike tradisjonelle former blant etniske nordmenn får dagens Ola til å fremstå som en usivilisert sosial kløne sett med pakistanske øyne, i tillegg til sin ugudelighet.

På skyggesiden.

Hjemmets hustukt gir ham mange omganger med pryl, inntil han får høre av en skolekamerat at det ikke er lovlig i Norge å slå barna. Han tar det drastiske skritt å klage til barnevernet, som tar ham vekk fra uforstående og opprørte foreldre. Hans beskrivelse av barnevernets tilbud i Oslo er rystende. Det lyder som en opplæring i småkriminalitet og dopmisbruk. Han beskriver attpåtil hvordan "norsk som annetspråk" i skolen gjør innvandrerbarn til annenrangs borgere. Etter disse slette erfaringer flytter han til Pakistan for en tid. Derfra følger en sjeldent konkret beskrivelse av det pakistanske samfunnets korrupsjon, maktmisbruk, hykleri og urett satt i system.Stålsatt av slike livserfaringer fremstår en ung norsk-pakistaner med større modenhet og selvtillit, som motstår arrangert ekteskap og gifter seg av kjærlighet med en som er nesten, men ikke helt, av hans egne. Han velsignes med talegaver som etter hvert gjør ham til talsmann for deler av sin folkegruppe. Ikke minst med støtte i sin ervervede plattform som jurist fører han en temperamentsfull prosedyre for de moderate muslimers posisjon.

Klisjeer.

Temperamentet skyldes ikke minst den moderate muslimens ergrelse over å bli pådyttet banale merkelapper, om at "vi alle er tvangsgiftet med fetter og kusine for å avle genetiske feilvarer som skal utstyres med bombebelter og sendes ut som hellige krigere". Og sinne over at muslimene - som underklasse i Vesten og tidligere koloni-undersåtter i Østen - skal tråkkes på ved krenkende karikaturer av deres profet, i ytringsfrihetens navn.Som god venstremann er Raja tilhenger av den gylne middelvei, som i spørsmål om slør og skaut: De skal ikke forbys, og ikke påtvinges!Boken gir et opplysende innblikk i erfaringer og holdninger blant yngre muslimer i en endringstid. Jeg fornemmer omrisset av en lederskikkelse som har kommet herdet ut av kulturkollisjoner der mindre motstandsdyktige kunne havnet på et sidespor.

Siste fra Litteratur