• Jonas Lie på sitt kontor i 1941 i full uniform.

    FOTO: NTB-FOTO / SCANPIX

Ny bok om nazisten Jonas Lie

- NS-fører Jonas Lie var orientert om "løsningen av jødeproblemet" av naziledelsen i Tyskland. Lie var også øyenvitne til likvidering av jøder på Østfronten. Han kalte det studietur.

Det sier religionsforsker og forfatter Bernt Rougthvedt, Bragepris-nominert for "Riverton - Sven Elvestad og hans samtid" som utkom på Cappelen i år. Nå gjør Rougthvedt dypdykk i krigshistorien for å belyse gåten Jonas Lie i en ny bok som utkommer på Cappelens Forlag i 2009. Jonas Lie er juristen som vokste opp i nærkontakt med den norske kulturelite, og som ble en fryktet og forhatt sjef for "Germanske SS Norge" og politiminister i Vidkun Quislings regjering. Rougthvedt beskriver Jonas Lie som arkitekten bak deportasjonen av norske jøder under Den annen verdenskrig.

Var innvidd

. - Lie visste godt hvilken skjebne som ventet de norske jødene i 1942. Det ble han orientert om av naziregimets ledere i Tyskland. Lie var en innvidd. Også om hvordan "jødeproblemet skulle løses". Jonas Lie hadde et nært forhold til Heinrich Himmler, den mektige øverste sjefen for det tyske politi. 8. november 1941, på de tyske nazistenes høytidsdag, ble Jonas Lie gjort stas på av Himmler og andre NS-topper i Tyskland. Lie var Himmlers mann i Quislings regjering. Under en måneds lang reise på Østfronten høsten 1941, som Lie kalte en studiereise, opplevde han likvidasjon av jøder. Lie var også i Odessa i Ukraina hvor minst 30 000 jøder ble likvidert ved hengning, hodeskudd eller de ble sprengt med granater. Jeg vil blant annet gå inn i hva Lie så og opplevde på denne studiereisen på Østfronten, forteller Rougthvedt. - Kjente Himmler og Lie hverandre fra før krigen?

Quislings rival.

- Hvorfor Jonas Lie hadde et så godt navn i Tyskland før krigen, og hvor mye han var involvert med tyske nazister i 1930-årene, er forhold jeg vil ha belyst. Flere tyskere mener at Himmler og Lie møttes før krigen, i 1935, og at de ble venner. Himmler var ekstremt opptatt av Norge, norsk politikk og norske forhold. Han så for seg Norge som et fremtidig germansk SS-laboratorium.- Hvordan var forholdet mellom Vidkun Quisling og Jonas Lie?- Quisling så på Lie som sin farligste rival. Det var rikskommissær Josef Terboven som i 1940 ga Quisling beskjed om at Jonas Lie skulle erstatte ham som NS-fører. Den beskjeden sto Himmler bak. Himmler var også i kulissene da Quisling fikk beskjed om at Lie skulle være politiminister i hans naziregjering. Jonas Lie hadde en høy stjerne i naziregimet i Berlin. Mange norske nazister opplevde Lie som en Tyskland pådyttet dem. Lie melde seg inn i NS lenge etter 9. april.- Hvordan arbeider du med å fremskaffe nytt stoff om Jonas Lie?- I de senere år er det kommet ny viten og tilgang på informasjon om Jonas Lie. Selv samarbeider jeg med Holocaust-senteret på Bygdøy om dette bokprosjektet. Riksarkivet er viktig og jeg skal studere dokumenter fra krigsarkiver i Tyskland og USA. Foreløpig har jeg fått tilgang til tre av Lies dagbøker. Dette er et svært arbeidskrevende bokprosjekt, forteller Roughtvedt.Jonas Lie var sønnesønn til en av våre store forfattere, Jonas Lie, og sønn av forfatter Erik Lie, en av grunnleggerne av Den norske Forfatterforeningen. - Nils Kjær var en inngiftet onkel som Jonas var sterk knyttet til. Erik Lie og Nils Kjær var tyskvennlige, Kjær antisemitt. Helt fra guttedagene av var Jonas Lie antikommunist, som hans familie var. Lie var nok påvirket av onkelen Nils Kjær, også i sin antisemittisme. Lie var krigskorrespondent på den tyske vestfronten og østfronten under 1. verdenskrig. Han identifiserte seg slik med sitt kjære Tyskland, at han opplevde det som et personlig nederlag at Tyskland tapte. Lie skrev om det stolte, ranke Tyskland som falt.

Fargerik person

. I boken om Jonas Lie kommer Bernt Rougthvedt naturlig nok til å legge hovedvekten på stoff fra de fem okkupasjonsårene, men han finner også mye interessant å skrive om Lie fra årene før krigen. - Før krigen lyktes alt for Lie. Han var en fargerik person som levde et eventyrlig liv. Politimannen Lie hadde en høy stjerne i politietaten i 1930-årene. Han hadde oppgaver for Folkeforbundet. Det var Lie som fikk ansvaret for å følge den utviste russiske eksilpolitikeren Lev Trotskij med båten fra Norge til Mexico i 1936. Og før krigen skrev Lie bøker, gode kriminalbøker under pseudonymet Max Mauser. Da krigen kom, gikk Lie med drømmen om å skrive den store romanen, bli den nye Hamsun. Jeg vet ikke hvordan han rakk å skrive bøker. Mannen satt aldri i ro, han var uavlatelig på farten og kunne ikke sitte i ro. - Hvordan fremstår Lie i dagbøkene sine?- Som en halvfiktiv person. Lie var detaljist, festløve og kvinnekjær. Han løy for øvrig på høyden sin, den varierte fra 1,64 til 1,74. Jeg vil også se på de enkle årsaker, ikke bare de kompliserte grunnene til at han ble en fryktet nazistisk maktperson, opplyser Rougthvedt. - Lie var nok en fanatiker, men også naiv. En som legger planer med Himmler, må være naiv. Himmler var naiv.

Løs kanon

. Under krigen var Jonas Lie overfølsom for rykter fra Sverige og Storbritannia om at han var blitt gal og gikk ut og dementerte det offentlig. Helt på slutten av krigen var Lie en løs kanon, ute av balanse og utilregnelig. Lie døde like før han skulle arresteres etter den tyske kapitulasjon i Norge.- Også dødsårsaken er gåtefull?- Ja, det svirrer mange rykter om hvordan Lie døde. Han hadde ingen kulehull. Under obduksjonen ble det heller ikke funnet giftstoffer. Kanskje var det stresset og belastningen ved at Tyskland tapte krigen, som tok livet hans, sier Rougthvedt.

Les også

Siste fra Litteratur

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Jonas Lie (1899- 1945)

Født i OsloSønnesønn til Norges store forfatter Jonas Lie.Cand.jur. 1924, politifullmektig 1937.Kommisarisk statsråd for Politidepartementet i 1940.Sjef for "Germanske SS Norge" fra 1941.Politiminister i Quislings regjering 1942- 45.Ledet tvangsevakueringen av Finnmark i 1944.

Bernt Rougthvedt

Forfatter og forsker.Bor i Skien.Nominert til Brage-prisen 2007 for "Riverton - Sven Elvestad og hans samtid". Skrev "Det ariske idol" (2005) om nazisten Per Imerslund sammen med forsker Terje Emberland.

Flere bilder

Nazi-dypdykk. Bernt Rougthvedt. FOTO: Morten Uglum

Politikompaniet av Den norske legion under paraden på Slottsplassen før avreisen til Østfronten i 1942. Quisling inspiserer de blomstersmykkede soldatene i 1942 før avreise til Østfronten, fulgt av politiminister Jonas Lie (t.v.) og tyske offiserer. FOTO: SCANPIX

Siste nytt