• Aslak Nore slipper boken Ekstremistan om det norske flerkulturelle prosjektet. Her er han på Grønland i Oslo der mange innvandrere bor.

    FOTO: TOR G. STENERSEN

Vil dyrke det norske

Innvandring vil gjøre Norge til et mer ekstremt samfunn, tror Aslak Nore. –Vi må bare lære oss å svømme i denne nye virkeligheten. Det gjør vi best ved å dyrke det norske.

Les anmeldelsen av Aslak Nores bok Ekstremistan:

Du blir ikke mer av et sekstiåtterbarn enn Kjartan Fløgstads sønn Aslak Nore (31). Og likevel, sammen med sympatisører med lignende bakgrunn stiller han seg i spissen for et slags opprør mot venstreradikalismen. I hvert fall de mer dogmatiske sidene. De roper på strengere straffer for kriminelle, disiplin i skolen og strengere krav til innvandrere. Eller kanskje er det nettopp på grunn av arven at Nore og hans kumpaner roper så høyt? Uansett: Før vi treffer ham på en kafé på Oslo S, har intervjueren lovet seg selv dyrt og hellig ikke å komme trekkende med de evinnelige sekstiåtterne når teksten skal skrives ut. Det lyktes ikke.

I boken Ekstremistan peker han på hvordan det nye Norge som vokser frem, er mer ekstremt i både positiv og negativ retning. Han henter frem forskning som viser at innvandring fører med seg positive økonomiske resultater og en ny type stjerner blant oss, samtidig som voldskriminaliteten øker og vår tillit til hverandre synker.

Selvopplevd.

Han forteller om egne, dramatiske opplevelser med vold og ran under oppveksten i et flerkulturelt Oslo. Nore trekker inn både internasjonal forskning og egne synspunkter, også etter nå å ha bodd fem år i et sterkt multikulturelt Brooklyn, New York. Frykten for å «bruke Frp-argumenter» er vekk.

–Sjansen for at du velger å holde ytterdøren din ulåst blir litt mindre i et flerkulturelt land. Da kan man enten benekte at dette er et faktum, eller si som meg, at jeg tror vi kan lære oss å leve med en slik situasjon

–Hvilke følelser sitter du selv med, som tidligere venstreradikaler, når du nå bruker tradisjonelle krav fra høyresiden om mer strenghet?

–Jeg er en opprørt sosialdemokrat og plasserer meg i sentrum venstre. Det dummeste en politisk venstreside kan gjøre, er å avfeie for eksempel folks bekymring for voldtektsmenn med innvandrerbakgrunn som rasisme. For meg handler en smart politikk om å ta uroen på alvor, men ikke underkaste seg frykten for hva innvandringen kan føre til. Om Frp er eneste parti som klarer å uttrykke folks uro, har de andre partiene et stort problem.

–Hva mener du det vil si å underkaste seg en slik frykt, da?

–Det sunne er å si at ja, mangel på dugnadsinnsats blant innvandrerforeldre, overrepresentasjon på kriminalstatistikken og religiøs ekstremisme er problemer. Og så tenke at vi må gjøre noe. Den dumme tilnærmingen er den høyrepopulistiske, som sier at her er det ikke mulig å gjøre annet enn å stanse innvandringen eller klage. Det ligger åpenbart et enormt uforløst potensial i den sterkt voksende innvandrerbefolkningen. Men med potensialet følger det ulemper også. For meg handler det om å se begge sider.

Voldsmenn slipper lett.

I boken kommer han med knallhard kritikk av norsk kriminalomsorg, som han mener er totalt dominert av kriminologenes forståelse av forbryteren som et offer og i altfor liten grad tar offeret på alvor. Likevel er han grunnleggende optimistisk på det norske samfunnets vegne. Etter å ha bodd fem år i USA ser kosmopolitten Nore faktisk dyrking av patriotisme som en farbar vei for et flerkulturelt Norge.

–Amerikanerne har jo ikke samme erfaringer med de katastrofale effektene av nasjonalisme og patriotisme som oss i Europa. Har vi ikke mer enn nok patriotisme her allerede?

–Fremveksten av fascismen og kontinentalmaktenes kolonialisme brukes på en pervertert måte i Norge. Norske skolebøker er et rent ekkokammer av dårlig samvittighet fra Europa, der våre overgrep mot minoriteter står sentralt. Siden vi selv ikke har særlig erfaring med kolonialisme og fascisme, har vi nettopp en mulighet til å gjøre patriotismen til et positivt element i fremtidens Norge. Man kan kanskje le av den norske patriotismen, for den er litt sånn OL-flokeaktig. Men det er lite i den som skremmer meg. Det interessante er at også konservative muslimer som Usman Rana er veldig opptatt av norsk patriotisme.

–Ateisten Nore har tydeligvis vært i USA og lært at det er viktig å ha respekt for religion. Samtidig bruker du Harald Eias figur Raja og hans rop om «Respekt!» som eneste eksempel når du skal beskrive æreskultur i norsk islam. Er det uttrykk for respekt, da?

–Er det noe denne debatten skriker etter, er det litt humor. Det ble først farlig på Balkan den dagen albanerne sluttet å slenge dritt til serberne og omvendt. Den lufteventilen er viktig. Jeg tror vi skal ta vare på muligheten til å fornærme hverandre.

–Hvordan vil du bruke den muligheten fremover, da?

–Jeg er egentlig en sensitiv og mild mann som ikke liker debatt og tar meg nær av all kritikk, men ingen forstår det. Jeg vil jo bare at alle skal være enig med meg. Men hvis denne boken kan være med på å danne grunnlag for utforming av en ny politikk, er ingenting bedre.

Les også

Siste fra Litteratur

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Aslak Nore (31)

Forfatter, journalist og forlagsredaktør bosatt både i Oslo og New York. Avtjente verneplikten i Telemark bataljon og debuterte i 2007 med boken Gud er norsk, en fortelling om norske soldater i utlandet. Er forlagsredaktør for sakprosaserien ARENA på Gyldendal. Har fått gode kritikker for debutboken, men også negative reaksjoner.