«Det kommer et slag om Arktis. Det er bare et spørsmål om når og hvor dramatisk det blir.»

Det er på tide å vende blikket nordover, skriver Helene Skjeggestad.

Det er ikke nordmenn som taper mest hvis au pair-ordningen avvikles

Au pair ordningen der man bor, spiser og studerer gratis, er et langt bedre alternativ enn å være fulltidshusjelp i Asia, skriver Amalie Nilssen.

Vi ser med bekymring at døvblinde får avslag på søknader om tolk

Les debattinnlegget fra Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse.

Sommerferiepolitikken

Sommervalg. For dyrt, for mange uker - og altfor langt hjemmefra. Selv når de tar seg fri fra manesjen, får toppolitikerne gjennomgå.

Utøya kan på ny bli et sted for politisk engasjement og gode minner

Sammen vil vi ta den tilbake med verdighet, skriver Madeleine Svendsen (19).

Maria (22): Lei av kroppspress? Så hold munn!

Kroppspresset forsvinner ikke når man hele tiden snakker om det, skriver Maria (22).

Vi må vurdere dagens velferdsordninger og spørre: Treffer de riktig og rettferdig

Skriver Torbjørn Røe Isaksen og Nikolai Astrup, som leder Høyres programkomité.

Espen Ottosen svarer: Ubehagelige anklager

Skulle Norsk Luthersk Misjonssamband møtt høylytte og krasse angrep med taushet? spør Espen Ottosen i et svar til Øyvind Ekelund.

Kronikk: Hvordan skal vi redusere barnedødeligheten?

Regjeringens satsing for å redusere barnedødeligheten er nok mer evidensbasert og effektiv enn Jens Stoltenbergs satsing på vaksiner, skriver Ola Didrik Saugstad.

Myter om høge utslepp frå havbruk

Av over 1000 prøver i fjor var tilstanden under heile 94 prosent av anlegga god eller meget god, skriver Øyvind André Haram, informasjonssjef i Sjømat Norge.

Skolen bør lære av Inkluderende Arbeidsliv

En sykmeldt arbeidstager får ikke merkelappen jobbvegrer, skriver Gunn-Tove Minde og Silje Mæhle ved Høgskolen i Harstad.

Ida (18): Fengselet er den eneste plassen der jeg har følt meg hjemme

Jeg sendte en trussel til en flyplass. Jeg ble sendt i varetekt. Der kunne alt ha snudd.

Det fossile hjørnet: Feigt med anonyme mobbemeldinger

Politiet, helsesøstre, lærere og foreldre burde alle arbeide sammen mot uvesenet, skriver Rosemary Hauge (67).

Karoline Steen Nylander (19): Ja, jeg gråter en elv, Proteinfabrikken!

Proteinfabrikken er med på å forverre det økende problemet med dårlig psykisk helse blant unge.

Tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon sikrer barn juridiske rettigheter

Men ikke i Norge, skriver Zuzanna Aleksandra Nogalska (17).

Fra håp til Putin-diktatur

MOSKVA (Aftenposten): Aftenpostens korrespondent oppsummerer perioden i Moskva.

Kronikk: Ti grunner til at jeg prostituerte meg

Heldigvis overlevde jeg. Men jeg vil ikke at andre barn skal oppleve det samme.

Siste grødum

Siste kronikker