meninger

Ap har ikke vist vilje til kommunereform på 22 år.

Arbeiderpartiet motarbeider en kommunereform som ikke er perfekt. Men den har ført til flere endringer enn Ap har fått til på 22 år.
meninger

Viktig med god veiledning | Karl Erik Sjøholt

Viktigheten av god veiledning var årsaken til at vi for en tid tilbake omorganiserte veiledningstjenesten slik at brukerne som nå kontakter UDI møter en saksbehandler på det saksfeltet de har spørsmål om.
meninger

Hvem skal lede kunstinstitusjonene? Anne Gjevang

Opera og ballett er internasjonale kunstarter. Det kreves mer enn bare nasjonal erfaring for å forstå premissene for optimal produksjon og utvikling.
meninger

Kreative fag bør være valgfritt – ikke obligatorisk

Si ;D-innlegg: Ser elever på et fag som et avbrekk, vil det si at de kan slappe av i timene. Det bekrefter bare at musikk og kunst og håndverk er to sløve fag.
meninger

Lett avskjed med juryordningen

Avviklingen av juryordningen vil styrke rettssikkerheten og avgjørelsenes legitimitet.
meninger

Skal pelsdyrene lide i ro? Siri Martinsen

Behandlingen av pelsdyrmeldingen levner liten tvil om at næringspolitikerne ønsker å feie dyrenes interesser under teppet.
Til toppen