Den åttende skapelsesdag

BIOTEKNOLOGILOVEN. Med 61 mot 14 stemmer vedtok Stortinget 24. mai at overmenneskets tid er kommet. Mindreverdige arvebærere kan fra nå av skrapes ut av livet med loven i hånd.

BIOKRATENE HAR lenge fablet om den åttende skapelsesdag. Nøkkelen ligger i å få fri adgang til å forske på ubefruktede egg og stamceller. Drømmen om det perfekte, sykdomsfrie menneske ble aldri bombet til pinneved i førerbunkeren under Berlin.

Gode intensjoner.

Som alle livstruende lover av betydning, er bioteknologiloven brolagt med gode intensjoner. Selvfølgelig skyter den medisinske utvikling veldig fart når det gis anledning til å forske i levende menneskelig materiale. Like ens når mennesket degraderes fra å være mål til å tjene som middel og reservedelsleverandør for andre. Det var derfor Mengele og andre nazileger kunne slå seg opp innenfor legemiddelindustrien etter annen verdenskrig. Hva de øvrige 94 stortingsrepresentanter foretok seg denne mørke dagen i menneskeverdets historie, kan man bare fable om. Det var som på Eidsvoll i 1814. I mange ubetydelige spørsmål oppsto det langtekkelig splid og krangel. Men da man kom til punktet om jøder burde nektes permanent adgang til riket, forelå det stor enighet og nesten ingen debatt. Statsråder hevder hårdnakket at bioteknologiloven ikke vil avstedkomme et sorteringssamfunn. Det er intelligensmessig jevngodt med å påstå at firefelts motorveier ikke vil være til gavn for privatbilismen. I praksis har man gjennom abortloven i flere tiår allerede drevet sortering. Nå vil det hele bli underlagt større teknologisk systematikk. Genetisk tar man spranget fra smånasking til bankran. Det ville vært å foretrekke at man spilte med åpne kort. Tidligere helsedirektør Karl Evang må berømmes for sin tydelige tale i så henseende. "Den tanke for eksempel å begrense antall dårlige arvebærere, er en helt rasjonell tanke, som sosialismen alltid har gått inn for. I det sosialistiske plansamfunn vil dette naturlig inngå som ledd i det forebyggende sunnhetsarbeid", skrev han i 1934. Samme år som kastrering og fjerning av eggstokker hos norske tatere ble i iverksatt i stor stil. Ugjerninger som skulle pågå her i landet frem til 1969, da Evang hadde vært helsedirektør i 31 år. Det er ingen nyhet at mer eller mindre nasjonale sosialister ivrer for et system basert på aktiv genetisk sortering. Det nye består i at det nå formelt er vedtatt og at saken ikke har utløst nevneverdig debatt i hverken presse eller politiske miljøer.

Barbari på strømpelesten.

For mange år siden lot besteborgere seg bestyrte da en trailer fullastet med aborterte fostre ble stanset på vei til en fransk kosmetikkfabrikk. Bestyrtelsen var i slekt med den forferdelse som alle anstendige mennesker følte da det ble påvist at nazistene tilvirket lampeskjermer av jødehud.I virkeligheten står man i begge tilfeller overfor de naturlige følger av et rådende menneskesyn. Det som burde bestyrte oss, er at menneskeverd graderes. I praksis spiller det ingen rolle om graderingen skjer på basis av rasetilhørighet, kjønn, seksuell legning, funksjonsdyktighet eller utviklingstrinn. Det vesentlige er at graderingen befordrer barbari. Kjernen i begrepet sivilisasjon er at samfunnet tar vare på sine misdannede og ufullkomne medlemmer. I dyreriket og barbariske menneskekulturer blir defekte flokkmedlemmer etterlatt alene i skogen for å dø. Fra og med 24. mai i år gjør man det samme her i landet, men innpakket, sterilt og skånsomt. Denne gang kommer barbariet på strømpelesten.

Siste fra Meninger

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger