Gaarder ingen jødevenn

Brev til Jostein Gaarder

I din kronikk i Aftenposten 05.08.06 og i et intervju i samme avis samme dag, blander du på utilgivelig vis dagens politiske situasjon i Israel og Libanon sammen med kritikk av jødisk religion basert på så stor uvitenhet at det hele til sammen blir en hatefull, giftiggrønn smørje.

Jeg vil gå igjennom din kronikk punkt for punkt.

Din oppfatning av uttrykket "det utvalgte folk", er basert på uvitenhet.

Den er basert på en, ikke uvanlig, kristen feiltolkning. Den jødiske oppfatning av uttrykket " det utvalgte folk", betyr ikke å være bedre eller hevet over andre. Den er derfor verken rasistisk eller arrogant. Det ligger verken en nedvurdering av andre i forståelsen av uttrykket eller en opphøying av jøder og det jødiske. Det betyr at det jødiske folk er utvalgt av Gud til å følge den skriftlige og muntlige Torahens bud og leveregler. Det er ikke en enkel vei, den gir ingen fortrinn, bare forpliktelser, - for jødene.

Din oppfatning av Torahen, er basert på uvitenhet.

"Morsomme stentavler" ?

Det du referer til er de 10 bud, paktinngåelsen på Sinai og overleverelsen av Den Skriftlige og Muntlige Torah. Dette er jødedommens helligste skrifter. Detter er grunnstenen for all senere jødedom frem til i dag. Dersom du ønsker å forstå jødisk religion og tradisjon skal du lese Talmud og dens kommentarer.

Din oppfatning av Torahens innhold, er basert på uvitenhet.

Den jødiske tradisjonen innholder ingen steder "license to kill". Livets hellighet er grunnfestet i jødedommen, likeså troen på at alle mennesker er skapt i Guds bilde. Du skal ikke drepe, er et ufravikelig prinsipp. Det samme er retten til å forsvare ens eget liv.

Din henvisning til utgangen av Egypt for over 3000 år siden, er basert på uvitenhet.

Det finnes ingen tillatelse innen den jødiske tradisjon til å juble over andre folks tragedie. Derimot finnes det flere forbud mot nettopp dette, og flere lignelser og legender med etisk innhold underbygger dette. Dersom du er interessert, skal jeg gi deg kildene.

Din oppfatning av uttrykket "øye for øye, tann for tann", er basert på uvitenhet.

Det er kanskje det mest misbrukte uttrykk i hele Tanach(de skrifter de kristne kaller Det Gamle Testamentet)."Øye for øye, tann for tann" betyr at det du taper skal du få erstattet.

Den jødiske rabbi (lærer) du henviser til, går jeg ut i fra er den jødiske personen ved navn Jushua ben Josef, bedre kjent som Jesus, senere i historien. Han levde i en jødisk virkelighet preget av stor politisk og religiøs uro og refererte i sine taler til jødiske skrifter. Hans tanker om nestekjærlighet og barmhjertighet var ikke noe han suget av eget bryst, men snarere tvert i mot hentet fra jødiske, samtidige skrifter. "Du skal elske din neste som deg selv", "du skal ikke gjøre noe mot andre som du ikke vil andre skal gjøre mot deg", "verden hviler på 3 prinsipper, Skriften, barmhjertighet og gode gjerninger", alle disse er jødiske sitater, som eksisterte lenge før Jesus visste at hans tanker skulle bli en verdensomspennende bevegelse.

Din oppfatning av fariseere, er basert på uvitenhet.

Som jøder aksepterer vi ikke at du kaller den Gud vi og de kristne tror på, for en "umettelig sadist", den religion vi bekjenner oss til, og den tradisjon vi gjennom mer enn 3000 år har videreført, for en "arkaisk nasjonalreligion" og en "krigerreligion". Som jøder aksepterer vi ikke at du viderefører det gamle, anti-jødiske fariseersyn, som stempler jødedommen som inhuman og feig.

Din sammenblanding av religion og moderne, israelsk politikk, er basert på uvitenhet.

Det moderne Israel er ikke et teokrati. Det moderne Israel er en moderne, demokratisk sekulær stat, slik som for eksempel Norge. Israelsk politikk styres like lite av Torah som regjeringen Stoltenberg styres av din rabbi Joshua.

Nei, Jostein Gaarder, du kan ikke kalle deg jødevenn.

Cand. philol
Katrine Jutrem Cohen
religionshistoriker

Les også:

Siste fra Meninger

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger