• Nina Witoszek beskriver bare toppen av isfjellet. Jeg har gjennom nesten 30 år i Norge fått kjennskap til rystende beretninger om polske familier, hvor Barnevernet har knust hele familier sønder og sammen, skriver Henryk E. Malinowski. FOTO: STEIN J. BJØRGE

Hellige kuer i Norge

Barnevernet i Norge kan kritiseres, men ikke for hardt.

salesposter