I utrygge hender?

I dag vet vi ikke hvilke sykehus eller fastleger som er bedre enn andre. Minister Anne-Grethe Strøm-Erichsen vil ha mer kvalitetsmåling. Dessverre blir vi kanskje verken klokere eller friskere av det.

salesposter