La oss få ta større ansvar

Det trengs et nasjonalt løft for kollektivtransporten i hovedstadsregionen.

Satsingen på vei og kollektivtransport må være størst der stadig flere vil bo. For å få mest igjen for pengene må samferdselsfinansieringen og skatteinntektene fordeles smartere. Ved å la lokalpolitikerne i Oslo og Akershus få en større del av skatteinntektene fra våre innbyggere, kan vi ta større ansvar for kollektivutbyggingen.

Det trengs et nasjonalt løft for kollektivtransporten i hovedstadsregionen gjennom en felles satsing fra staten, fylkeskommunene og kommunene. Et godt sted å starte ville være å la mer av skatteinntektene bli investert blant dem som faktisk betaler inn.

Metrosystemet

I løpet av de neste 20 årene får vi 350 000 flere innbyggere i hovedstadsområdet. Kapasiteten på veiene er allerede sprengt. Derfor må det legges til rette for betydelige investeringer i metrosystemet. Bane til Fornebu og A-hus må finansieres nå.

Ruter AS er det største kollektivselskapet i landet og er eid av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Ruter har 270 millioner reiser i året med t-bane, trikk, buss og båt, som utgjør 90 prosent av alle kollektivreisene. Toget bidrar med 10 prosent av alle kollektivreiser i vår region. Dette utgjør halvparten av samtlige togreiser i Norge. Opprustning av togtilbudet er viktig. Men en dobling av kapasiteten på jernbane i Osloområdet vil bare løse 10 prosent av behovet.

Bompenger

Bilistene betaler i dag over 2 milliarder kroner hvert år i bompenger. Pengene går til investeringer og drift av kollektivsystemet og til investeringer i veier, men bompengene strekker ikke til. Bompengesystemet i Osloregionen er heller ikke rettferdig. Bare hver fjerde bilist i hovedstadsregionen kjører gjennom bomringen. Det er også en dyr måte å kreve inn penger på. Nesten 11 prosent, eller 250 millioner kroner pr. år, går til administrasjon. I tillegg kommer det ulogiske i at redusert bilbruk til fordel for økt andel kollektivreisende, reduserer inntektene til kollektivtrafikk. Et helt nødvendig løft i kollektivtilbudet kan derfor ikke baseres på bompenger alene.

Øke tilskuddene

Utredninger viser at det vil gi betydelig gevinst å øke tilskuddene til kollektivtrafikken i hovedstadsområdet, og gevinsten er størst i metro- og bybussnettet.

Investeringsbehovet på kollektiv utgjør nær 100 milliarder kroner. Alle storbyene har behov for økte midler til kollektivtrafikk, men hovedstadsregionen står i en særstilling.

Storbyregionene må sikres langsiktige finansieringsløsninger, enten ved økte overføringer fra staten, eller ved at staten delfinansierer investeringer og drift gjennom tilskudd. Om de folkerike områdene fikk beholde mer av skatteinntektene fra dem som faktisk bor og bruker tilbudet, kunne vi stått for mer av finansieringen selv.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Siste fra Meninger

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger