Moralpolitiet sprer seg

Det er skremmende at moralpolitiet er et fenomen som utvikler seg ikke bare i Oslo, men som sprer seg rundt om i landet.

salesposter