Norge kan bidra

Pådriver. Ved å bli en pådriver for sterkt og godt regelverk i EU kan Norge bidra til at inntektene fra naturressursene i land som Ekvatorial Guinea kommer hele befolkningen til gode.

salesposter