Norge kan bidra

Pådriver. Ved å bli en pådriver for sterkt og godt regelverk i EU kan Norge bidra til at inntektene fra naturressursene i land som Ekvatorial Guinea kommer hele befolkningen til gode.

Mitt navn er Tutu Alicante, og jeg kommer fra den oljerike nasjonen Ekvatorial Guinea i Afrika. På vei til Norge for første gang i mitt liv. Invitert av Oslo Freedom Forum for å snakke om menneskeretts- og antikorrupsjonsarbeid i mitt hjemland. Ekvatorial Guinea har som Norge store inntekter fra naturgitte ressurser. Men, i motsetning til mitt land, er Norge velstående.

Altfor ofte fører en plutselig tilstrømning av kontanter til utbredt korrupsjon og fastlåste maktforhold i land med rike naturressurser. Norge er en unik suksess. Årsakene er sammensatt, men de norske myndighetenes sterke forpliktelse til åpenhet og ansvarlighet er sentralt. Gjennomsiktigheten i forvaltningen av Statens petroleumsfond har bidratt til å sikre at oljeinntektene ikke er sløst bort.

Rikt på olje, men fattig

Siden det ble funnet olje i Ekvatorial-Guinea i 1990 er landet blitt et av verdens rikeste, målt i inntekt pr. innbygger. Likevel er det vanlig å se barn som sitter ute under gatelykter om kvelden og gjør skolearbeid, fordi et upålitelig strømnett ofte legger hjemmene deres i mørke. Vann- og avløp er underutviklet. Det er mangel på rent drikkevann. Helsevesenet er utilstrekkelig. Og et av åtte barn dør før fylte fem år.

Korrupsjon

Korrupsjonen blant offentlige tjenestemenn er omfattende. I 2008 måtte en samlet regjering gå etter anklager om korrupsjon. Verdens lengst sittende statsleder; president Obiangs egen familie er gjenstand for pågående etterforskning i Frankrike, Spania og USA. Franske myndigheter utstedte i april en internasjonal arrestordre på presidentens eldste sønn, og minister for land- og skogbruk, Teodoro Nguema, for hvitvasking av penger til innkjøp av sportsbiler, kunstverk, og antikviteter - til en samlet verdi av 40 millioner Euro.

Regler om offentlighet

EU har foreslått strengere regler om offentlighet rundt utbetalinger fra internasjonale selskaper i til myndigheter ved utvinning av naturressurser. I USA er slike regler allerede vedtatt.

Regler som vil gi tilgang til grunnleggende finansiell informasjon som kan brukes til å presse på for større statlig ansvarlighet. Norge bør bruke sin innflytelse for å få EU til å implementere disse reglene. Samt støtte tiltak for rapportering på prosjektnivå, og aktivt motarbeide forsøk på å innføre unntaksregler for selskaper som opererer i land der myndighetene er tilbøyelige til å beskytte lyssky virksomhet.

Norges bidrag

Befolkningen i Ekvatorial Guinea har som befolkningen i Norge et ønske om å bli styrt av ansvarlig regjeringer som er opptatt av å forbedre samfunnet til fordel for alle, og ikke bare en elite av noen få. Vi trenger bedre skoler, bedre sykehus, og et bedre liv for våre barn. Ved å bli en pådriver for sterkt og godt regelverk i EU kan Norge bidra til at inntektene fra naturressursene i land som Ekvatorial Guinea kommer hele befolkningen til gode, og ikke som nå; havner i lommene til offentlige tjenestemenn.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Siste fra Meninger

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger