Norge kan bidra

Pådriver. Ved å bli en pådriver for sterkt og godt regelverk i EU kan Norge bidra til at inntektene fra naturressursene i land som Ekvatorial Guinea kommer hele befolkningen til gode.

Mitt navn er Tutu Alicante, og jeg kommer fra den oljerike nasjonen Ekvatorial Guinea i Afrika. På vei til Norge for første gang i mitt liv. Invitert av Oslo Freedom Forum for å snakke om menneskeretts- og antikorrupsjonsarbeid i mitt hjemland. Ekvatorial Guinea har som Norge store inntekter fra naturgitte ressurser. Men, i motsetning til mitt land, er Norge velstående.

Altfor ofte fører en plutselig tilstrømning av kontanter til utbredt korrupsjon og fastlåste maktforhold i land med rike naturressurser. Norge er en unik suksess. Årsakene er sammensatt, men de norske myndighetenes sterke forpliktelse til åpenhet og ansvarlighet er sentralt. Gjennomsiktigheten i forvaltningen av Statens petroleumsfond har bidratt til å sikre at oljeinntektene ikke er sløst bort.

Rikt på olje, men fattig

Siden det ble funnet olje i Ekvatorial-Guinea i 1990 er landet blitt et av verdens rikeste, målt i inntekt pr. innbygger. Likevel er det vanlig å se barn som sitter ute under gatelykter om kvelden og gjør skolearbeid, fordi et upålitelig strømnett ofte legger hjemmene deres i mørke. Vann- og avløp er underutviklet. Det er mangel på rent drikkevann. Helsevesenet er utilstrekkelig. Og et av åtte barn dør før fylte fem år.

Korrupsjon

Korrupsjonen blant offentlige tjenestemenn er omfattende. I 2008 måtte en samlet regjering gå etter anklager om korrupsjon. Verdens lengst sittende statsleder; president Obiangs egen familie er gjenstand for pågående etterforskning i Frankrike, Spania og USA. Franske myndigheter utstedte i april en internasjonal arrestordre på presidentens eldste sønn, og minister for land- og skogbruk, Teodoro Nguema, for hvitvasking av penger til innkjøp av sportsbiler, kunstverk, og antikviteter - til en samlet verdi av 40 millioner Euro.

Regler om offentlighet

EU har foreslått strengere regler om offentlighet rundt utbetalinger fra internasjonale selskaper i til myndigheter ved utvinning av naturressurser. I USA er slike regler allerede vedtatt.

Regler som vil gi tilgang til grunnleggende finansiell informasjon som kan brukes til å presse på for større statlig ansvarlighet. Norge bør bruke sin innflytelse for å få EU til å implementere disse reglene. Samt støtte tiltak for rapportering på prosjektnivå, og aktivt motarbeide forsøk på å innføre unntaksregler for selskaper som opererer i land der myndighetene er tilbøyelige til å beskytte lyssky virksomhet.

Norges bidrag

Befolkningen i Ekvatorial Guinea har som befolkningen i Norge et ønske om å bli styrt av ansvarlig regjeringer som er opptatt av å forbedre samfunnet til fordel for alle, og ikke bare en elite av noen få. Vi trenger bedre skoler, bedre sykehus, og et bedre liv for våre barn. Ved å bli en pådriver for sterkt og godt regelverk i EU kan Norge bidra til at inntektene fra naturressursene i land som Ekvatorial Guinea kommer hele befolkningen til gode, og ikke som nå; havner i lommene til offentlige tjenestemenn.

Siste fra Meninger

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger

Tid for å fjerne skammen

Å bli voldtatt er fremdeles sterkt forbundet med skam og skyldfølelse.En av fire voldtektsutsatte kvinner forteller at andre klandret dem for det som hadde skjedd.

Hun reiste helt alene til Syden og testet ekstremversjonen av ensomhet

Ensomhet er en leveform som må få oppmerksomhet og beherskes, skriver Johanne Magnus.

Mest kommentert siste døgn

Siste kommentarer