Overraskelse fra kommisjonen

Avgjørelsen til den Rettsmedisinske kommisjon styrker trolig den første erklæringen, men siste ord er ikke sagt.

salesposter